Sacrale komedie

Hamelink, Jacques. Sacrale komedie. Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. 215 pages. 1 Volume. [First Edition]. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9023446526

isbn13: 9789023446521

.

8,50

In stock

Product ID: 6582 SKU: SKU-0279 Category:

Nederlands:

Met “Sacrale Komedie”, een bundel van 100 gedichten, riep Jacques Hamelink destijds veel vragen op bij lezers en critici. Vanwaar immers de diepgaande belangstelling voor de Bijbel, die hij in tientallen gedichten herschrijft, of beter: in speelse dichttaal parafraseert? Zijn het geloofsgedichten? Of zijn de bijbelse verhalen gewoonweg materiaal, aanleiding tot poëzie? Het is moeilijk om deze bundel eenvoudigweg in een van deze categorieën te plaatsen.

De bundel bevat gedichten die zich bezighouden met bijbelse thema’s, maar ook persoonlijke onderwerpen. De laatste twee reeksen gedichten, “Boek mijn zoon Asael” en “Boeket Ik”, behandelen respectievelijk de geboorte en het sterven van zijn zoontje en fragmenten uit Hamelinks eigen levensloop. De relatie tussen de bijbelse parafrasen en deze persoonlijke gedichten is complex en veel blijft bij eerste lezingen onduidelijk, zoals de vele symbolen en verwijzingen naar Dante in de titel. Desalniettemin is duidelijk dat Hamelink met deze bundel teruggaat naar de bronnen die zijn leven bepaalden. Een boeiende bundel met vaak zeer zuivere poëzie.

English:

With “Sacrale Komedie,” a collection of 100 poems, Jacques Hamelink once provoked many questions from readers and critics alike. What drives his profound interest in the Bible, which he essentially rewrites in dozens of poems, or better yet, paraphrases in playful poetic language? Are these religious poems? Or are the biblical stories merely material, a prompt for poetry? It is difficult to categorize this collection simply.

The collection includes poems that deal with biblical themes as well as personal subjects. The last two series of poems, “Boek mijn zoon Asael” and “Boeket Ik,” address the birth and death of his son and fragments from Hamelink’s own life story, respectively. The relationship between the biblical paraphrases and these personal poems is complex, and much remains unclear upon first reading, such as the many symbols and references to Dante in the title. Nonetheless, it is evident that Hamelink, in this collection, returns to the sources that shaped his life. An intriguing collection with often very pure poetry.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9023446526

isbn13

9789023446521