Tussen martini bianco en Roxy Music

Lo Cascio, Monika. Tussen martini bianco en Roxy Music. Harelbeke: Het Schaap, [publishing date unknown]. 28 pages. 1 Volume. [First Edition]. printed at 296 copies. 16,5 cm. x 24 cm. Softcover. Sewn Softcover. Signatures: Signed by the author. Condition: Fine Plus.

isbn10: 9070517612

15,00

In stock

Product ID: 6553 SKU: SKU-0219 Category:

Nederlands:

“Tussen martini bianco en Roxy Music” is een dichtbundel van Monika Lo Cascio, uitgegeven door Het Schaap in Harelbeke. De publicatiedatum is onbekend. Deze eerste editie werd gedrukt in een oplage van 296 exemplaren. Het boek omvat 28 pagina’s en meet 16,5 cm x 24 cm. Het is uitgevoerd als een genaaide softcover en verkeert in uitstekende staat. Het exemplaar is gesigneerd door de auteur.

Al na enkele regels in deze debuutbundel valt het op hoe ondubbelzinnig Monika Lo Cascio de werkelijkheid in haar poëzie centraal stelt, maar die tegelijkertijd in twijfel trekt om er afstand van te kunnen nemen. De titel wijst er al op dat schijn en verdriet samengaan en dat romantiek schaduwzijden heeft die maar beter tijdig kunnen worden opgemerkt.

Wie hieruit zou concluderen dat Lo Cascio zich tot berusting laat verleiden, heeft geen rekening gehouden met de weerbaarheid van de eigentijdse vrouw die, desnoods met overrompelend eerlijke agressiviteit, zélf wil uitmaken welke gevoelens ze mag koesteren. De wereld die ze creëert en als herkenbare achtergrond laat fungeren, is verrassend vitaal, maar ligt op een brandend snijpunt.

Wie erachter is gekomen dat het verleden net zo ver af ligt als de toekomst, heeft weinig tijd om cynisch te zijn.

English:

“Tussen martini bianco en Roxy Music” (Between Martini Bianco and Roxy Music) is a poetry collection by Monika Lo Cascio, published by Het Schaap in Harelbeke. The publication date is unknown. This first edition was printed in a run of 296 copies. The book comprises 28 pages and measures 16.5 cm x 24 cm. It is presented as a sewn softcover and is in fine plus condition. The copy is signed by the author.

From the very first lines of this debut collection, it is clear how unequivocally Monika Lo Cascio places reality at the center of her poetry, while simultaneously questioning it to create distance. The title already suggests that appearance and sorrow coexist and that romance has dark sides that are better noticed in time.

Anyone who concludes from this that Lo Cascio is tempted into resignation has not accounted for the resilience of the contemporary woman who, if necessary with overwhelmingly honest aggressiveness, wants to determine for herself which feelings she may cherish. The world she creates and uses as a recognizable background is surprisingly vital but lies at a burning intersection.

Those who have realized that the past is as far away as the future have little time to be cynical.

Dimensions 24 × 16,5 cm
isbn10

9070517612