Bloemlezing uit de gedichten van Albrecht Rodenbach

Rodenbach, Albrecht. Bloemlezing uit de gedichten van Albrecht Rodenbach. Rousselare: Jules De Meester, 1979. 109 pages. 109,[IX]p.. 1 Volume. Limitted Edition. 16 cm. x 24,5 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Fine Plus.

isbn10: 9020908162

isbn13: 9789020908169

7,50

In stock

Product ID: 6555 SKU: SKU-0221 Category:

Nederlands:

“Bloemlezing uit de gedichten van Albrecht Rodenbach” is een uitgave die een selectie van de gedichten van Albrecht Rodenbach presenteert. Deze beperkte oplage werd uitgegeven door Jules De Meester in Roeselare in 1979. Het boek omvat 109 pagina’s en meet 16 cm x 24,5 cm. Het is uitgevoerd als een hardcover en verkeert in uitstekende staat.

Albrecht Rodenbach (Roeselare, 27 oktober 1856 – 23 juni 1880) was een Vlaamse schrijver en dichter. Rodenbach schreef poëzie, proza en toneelwerken die lange tijd inspirerende symbolen van de Vlaamse Beweging zijn gebleven. Hij stichtte tal van studentenbonden en toneelmaatschappijen en werd katholiek opgevoed in de geest van het ultramontane katholicisme. Vanaf het moment van zijn overlijden wordt hij het symbool bij uitstek van de Vlaamse studentenbeweging.

Bekende werken van deze vroeg gestorven studentenleider zijn onder andere “Gudrun” (toneelstuk), “Klokke Roeland” (lied), “Kerelslied” (lied), “Nu het lied er Vlaamse zonen” (lied), “Psalm” (gedicht), “Waarheid” (gedicht) en “Sneyssens” (gedicht).

English:

“Bloemlezing uit de gedichten van Albrecht Rodenbach” (Anthology of the Poems of Albrecht Rodenbach) is a collection presenting a selection of Albrecht Rodenbach’s poems. This limited edition was published by Jules De Meester in Roeselare in 1979. The book comprises 109 pages and measures 16 cm x 24.5 cm. It is presented as a hardcover and is in fine plus condition.

Albrecht Rodenbach (Roeselare, October 27, 1856 – June 23, 1880) was a Flemish writer and poet. Rodenbach wrote poetry, prose, and plays that remained inspirational symbols of the Flemish Movement for a long time. He founded numerous student associations and theater societies and was raised Catholic in the spirit of ultramontane Catholicism. From the moment of his death, he became the quintessential symbol of the Flemish student movement.

Notable works of this early-deceased student leader include “Gudrun” (play), “Klokke Roeland” (song), “Kerelslied” (song), “Nu het lied er Vlaamse zonen” (song), “Psalm” (poem), “Waarheid” (poem), and “Sneyssens” (poem).

Dimensions 24,5 × 16 cm
isbn10

9020908162

isbn13

9789020908169