Spiegel der zee

Jonckheere, Karel. Spiegel der zee. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1946. 45 pages. 1 Volume. [First Edition]. 1000 copies printed. 13 cm. x 21,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

12,50

In stock

Product ID: 3832 SKU: SKU-0882 Category:

Nederlands:

Spiegel der zee is een poëziebundel van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, gepubliceerd in 1946. Het boek markeert een hoogtepunt in zijn carrière en werd in 1947 bekroond met de Staatsprijs voor Poëzie.

Karel Jonckheere (1906-1993) was een veelzijdige Vlaamse auteur bekend om zijn poëzie, essays, novellen, en reisverhalen. Zijn werk werd sterk beïnvloed door zijn jeugd aan de kust van Oostende, wat duidelijk naar voren komt in zijn zee- en natuurthema’s.

In Spiegel der zee verkent Jonckheere de diepe verbinding tussen mens en zee. De gedichten in deze bundel kenmerken zich door sterke beeldspraak en een bijna muzikale ritmiek. De zee speelt een centrale rol en wordt vaak afgebeeld als een spiegel voor de ziel en het innerlijke leven van de mens.

Jonckheere’s poëzie is bekend om zijn evocatieve en vaak melancholische toon, gecombineerd met precieze taal en vorm. De gedichten in Spiegel der zee tonen zijn meesterschap in het scheppen van levendige beelden en het oproepen van diepe emoties.

Karel Jonckheere was naast dichter ook een invloedrijke figuur in de literaire wereld, literair adviseur van het Ministerie van Cultuur en een prominente ambassadeur van de Nederlandstalige letteren. Zijn werk getuigt van een diepe verbondenheid met zijn geboortestad Oostende en de zee.

English:

Mirror of the Sea is a poetry collection by the Flemish poet Karel Jonckheere, published in 1946. The book marks a high point in his career and was awarded the State Prize for Poetry in 1947.

Karel Jonckheere (1906-1993) was a versatile Flemish author known for his poetry, essays, novellas, and travel stories. His work was strongly influenced by his youth on the coast of Ostend, which is evident in his themes of the sea and nature.

In Mirror of the Sea, Jonckheere explores the profound connection between humans and the sea. The poems in this collection are characterized by strong imagery and an almost musical rhythm. The sea plays a central role and is often depicted as a mirror for the soul and the inner life of humans.

Jonckheere’s poetry is known for its evocative and often melancholic tone, combined with precise language and form. The poems in Mirror of the Sea showcase his mastery in creating vivid imagery and evoking deep emotions.

Karel Jonckheere was not only a poet but also an influential figure in the literary world, serving as a literary advisor to the Ministry of Culture and a prominent ambassador of Dutch literature. His work reflects a deep connection to his hometown of Ostend and the sea.

 

 

Dimensions 21,5 × 13 cm