Pol de Mont: bloemlezing uit zijn poëzie

De Mont, Pol. [Edited by Meir, George]. Pol de Mont: bloemlezing uit zijn poëzie. Bezorgd en toegelicht door Dr. George Meir. Antwerpen / Amsterdam: De Sikkel / De Spieghel, MCMXXXII [1932]. Printed by D. Walleyn, Brugge. 317 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 16,2 cm. x 25,6 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

25,00

In stock

Product ID: 4131 SKU: SKU-4354 Category:

Nederlands:

Pol de Mont: bloemlezing uit zijn poëzie, samengesteld en toegelicht door Dr. George Meir, is een uitgebreide collectie van de werken van Pol de Mont, een invloedrijke Vlaamse schrijver en dichter. Deze eerste editie, gedrukt door D. Walleyn in Brugge en uitgegeven in 1932 door De Sikkel / De Spieghel in Antwerpen en Amsterdam, omvat 317 pagina’s en is uitgevoerd in genaaid softcover formaat.

Karel Maria Polydoor (Pol) de Mont (Wambeek, 15 april 1857 – Berlijn, 29 juni 1931) was een prominente Vlaamse schrijver en dichter, bekend om zijn bijdragen aan de Vlaamse literatuur en cultuur. Geboren in Wambeek, nabij Brussel, volgde hij zijn middelbare studies in het Frans te Ninove, waarna hij naar het Klein Seminarie in Mechelen ging. Hier schreef hij zijn eerste gedichten en publiceerde in 1875 zijn eerste bundel, Klimoprankske. Twee jaar later begon hij wijsbegeerte en letteren te studeren aan de universiteit van Leuven, waar hij samen met Albrecht Rodenbach het literaire genootschap Het Pennoen oprichtte. In 1880 werd zijn bundel Gedichten, bekroond met de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde, gepubliceerd.

In 1888 stichtte Pol de Mont het tijdschrift Volkskunde, dat nog steeds bestaat. In 1904 werd hij benoemd tot conservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Een jaar later was hij een van de oprichters van het tijdschrift De Vlaamse Gids. Na beschuldigingen van activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog, nam hij in 1919 ontslag als conservator en werd hoofdredacteur van de Vlaamsgezinde krant De Schelde, waar hij samenwerkte met onder andere Paul van Ostaijen en Alice Nahon.

Pol de Mont staat ook bekend om zijn bijdrage aan de benaming van de Vlaamse Ardennen. Tijdens een bezoek aan de Geuzentoren in het Muziekbos in Ronse, riep hij verbaasd uit bij het zien van het heuvelachtige landschap: “Maar dat zijn hier de Vlaamse Ardennen”. Hierdoor wordt hij gezien als de uitvinder van de naam ‘Vlaamse Ardennen’.

Dr. George Meir heeft in deze bloemlezing zorgvuldig een selectie van Pol de Mont’s poëzie verzameld en voorzien van toelichtingen, die inzicht geven in het leven en werk van deze opmerkelijke dichter. De collectie biedt een diepgaande kijk op de ontwikkeling van Pol de Mont’s literaire stijl en zijn invloed op de Vlaamse literatuur.

English:

Pol de Mont: Anthology of His Poetry, compiled and annotated by Dr. George Meir, is a comprehensive collection of the works of Pol de Mont, an influential Flemish writer and poet. This first edition, printed by D. Walleyn in Bruges and published in 1932 by De Sikkel / De Spieghel in Antwerp and Amsterdam, comprises 317 pages and is presented in sewn softcover format.

Karel Maria Polydoor (Pol) de Mont (Wambeek, April 15, 1857 – Berlin, June 29, 1931) was a prominent Flemish writer and poet, known for his contributions to Flemish literature and culture. Born in Wambeek, near Brussels, he completed his secondary studies in French in Ninove before attending the Klein Seminarie in Mechelen, where he wrote his first poems and published his first collection, Klimoprankske, in 1875. Two years later, he began studying philosophy and literature at the University of Leuven, where he, along with Albrecht Rodenbach, founded the literary society Het Pennoen. In 1880, his collection Gedichten was published, which won the Five-Yearly State Prize for Flemish Literature.

In 1888, Pol de Mont founded the magazine Volkskunde, which is still published today. In 1904, he was appointed curator of the Royal Museum of Fine Arts in Antwerp. A year later, he was one of the founders of the magazine De Vlaamse Gids. After being accused of activism during World War I, he resigned as curator in 1919 and became editor-in-chief of the Flemish nationalist newspaper De Schelde, where he worked with notable figures such as Paul van Ostaijen and Alice Nahon.

Pol de Mont is also known for coining the name ‘Flemish Ardennes’. During a visit to the Geuzentoren in the Muziekbos in Ronse, he exclaimed in surprise at the sight of the hilly landscape: “But these are the Flemish Ardennes”. Thus, he is credited with naming the region.

In this anthology, Dr. George Meir has carefully curated a selection of Pol de Mont’s poetry and provided annotations that offer insights into the life and work of this remarkable poet. The collection provides an in-depth look at the development of Pol de Mont’s literary style and his influence on Flemish literature.

Dimensions 25,6 × 16,2 cm