Oefeningen naar binnen

Hensen, Herwig. Oefeningen naar binnen. Antwerpen: J. – E. Buschmann, 1940. 56 pages. 1 Volume. [First Edition]. Printed on 220 copies. This is number 64.. 16 cm. x 23 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

14,00

In stock

Product ID: 3836 SKU: SKU-0897 Category:

Nederlands:

Oefeningen naar binnen door Herwig Hensen, uitgegeven door J.-E. Buschmann in Antwerpen in 1940, is een dichtbundel van 56 pagina’s. Deze eerste editie, gedrukt in een oplage van 220 exemplaren, waarvan dit nummer 64 is, heeft een formaat van 16 cm bij 23 cm. Het boek verkeert in uitstekende staat en heeft een zachte kaft met genaaide binding.

Herwig Hensen, het pseudoniem van Flor C.A. Mielants (1917-1989), begon zijn literaire carrière onder invloed van het impressionisme en symbolisme van Karel Van de Woestijne. Zijn latere werk werd meer introvert, met klassieke verzen die afwisselend de smart om de waanzin van deze wereld en het bejubelen van het wonder van het leven weergeven.

Het literaire werk van Herwig Hensen werd meermalen bekroond, waaronder met de Pol de Montprijs (1938), de Grote Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie (1938-1940), de Grote Driejaarlijkse Staatsprijs voor Theater (1946-1948), de Driejaarlijkse Prijs voor Toneel van de Belgische Vereniging voor Auteursrechten SABAM (1942-1944) en de Edmond Hustinxprijs (1971) voor toneel-, radio- en televisieschrijvers uit Nederland en België.

Hensen schreef ook satirische verzen, aanvankelijk in samenwerking met zijn vader voor de Volksgazet en later zelf onder het pseudoniem ‘Diogenes’ voor de Zondagspost in 1944-1945. Samen met Bert Verhoye was hij medeoprichter van het Antwerpse cabaret- en theatergezelschap De Zwarte Komedie in 1978. Hij vertaalde ook teksten van Erich Kästner, Kurt Tucholsky en Ernst Schönwiese van het Duits naar het Nederlands.

Vlak na zijn overlijden in Berchem (Antwerpen) op 24 mei 1989 verscheen zijn vertaling van Rainer Maria Rilke’s ‘De wijze van liefde en dood van de Cornet Christoffel Rilke’ (uitg. De Vries – Brouwers, Antwerpen, 1989). Zijn literair werk werd vertaald in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Roemeens, Portugees, Hongaars, Servo-Kroatisch, Bulgaars, Grieks en Italiaans.

English:

Oefeningen naar binnen by Herwig Hensen, published by J.-E. Buschmann in Antwerp in 1940, is a poetry collection of 56 pages. This first edition, printed in a run of 220 copies, of which this is number 64, measures 16 cm by 23 cm. The book is in excellent condition with a softcover and sewn binding.

Herwig Hensen, the pseudonym of Flor C.A. Mielants (1917-1989), began his literary career influenced by the impressionism and symbolism of Karel Van de Woestijne. His later work became more introspective, with classical verses that alternately express sorrow for the madness of the world and celebrate the wonder of life.

Hensen’s literary work received multiple awards, including the Pol de Mont Prize (1938), the Great Triennial State Prize for Poetry (1938-1940), the Great Triennial State Prize for Theater (1946-1948), the Triennial Prize for Drama from the Belgian Association of Authors’ Rights SABAM (1942-1944), and the Edmond Hustinx Prize (1971) for theater, radio, and television writers from the Netherlands and Belgium.

Hensen also wrote satirical verses, initially in collaboration with his father for the Volksgazet and later himself under the pseudonym ‘Diogenes’ for the Zondagspost in 1944-1945. Together with Bert Verhoye, he co-founded the Antwerp cabaret and theater company De Zwarte Komedie in 1978. He also translated texts by Erich Kästner, Kurt Tucholsky, and Ernst Schönwiese from German into Dutch.

Shortly after his death in Berchem (Antwerp) on May 24, 1989, his translation of Rainer Maria Rilke’s ‘The Love and Death of Cornet Christopher Rilke’ (published by De Vries – Brouwers, Antwerp, 1989) was released. His literary work has been translated into French, German, English, Spanish, Romanian, Portuguese, Hungarian, Serbo-Croatian, Bulgarian, Greek, and Italian.

Dimensions 23 × 16 cm