Ode

Burssens, Gaston. Ode. Antwerpen / Den Haag: De Sikkel / Bert Bakker – Daamen, 1954. Printed by Meijer, Wormerveer. 69 pages. 1 Volume. [First Edition]. 14,5 cm. x 17,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

22,50

In stock

Product ID: 6641 SKU: SKU-0558 Category:

Nederlands:

De Vlaamse schrijver Gaston Burssens (1896-1965) was een prominente figuur in het expressionisme vóór de Tweede Wereldoorlog. Hij was nauw verwant met Paul van Ostaijen, wiens nalatenschap hij beheerde. Burssens vond echter pas na de oorlog de erkenning die hij verdiende. Naast poëzie schreef hij ook proza, toneelstukken en essays, maar hij werd het meest bekend door zijn poëzie.

Gaston Burssens bevond zich, net als Victor Brunclair en Herman van den Reeck, aan de linkervleugel van de Vlaamse Beweging. Samen met Paul van Ostaijen en Victor Brunclair schreef hij verschillende theoretische bijdragen voor “Vlaamsche Arbeid” met betrekking tot het modernisme en de theorie van het organisch en experimenteel dichterschap. Geleidelijk aan werd hij, samen met Van Ostaijen, een van de weinige authentieke vertegenwoordigers van het organisch expressionisme, dat het omvatten van een ongerijmde wereld in ongerijmde poëzie behelst.

“Ode” is een van zijn bekendste werken, gepubliceerd in 1954 door De Sikkel en Bert Bakker – Daamen. Deze eerste editie, gedrukt door Meijer in Wormerveer, bevat 69 pagina’s en wordt gekenmerkt door zijn expressionistische stijl en experimentele benadering van poëzie.

English:

The Flemish writer Gaston Burssens (1896-1965) was a prominent figure in Expressionism before World War II. He was closely associated with Paul van Ostaijen, whose legacy he managed. However, Burssens only received the recognition he deserved after the war. Besides poetry, he also wrote prose, plays, and essays, but he became best known for his poetry.

Gaston Burssens, along with Victor Brunclair and Herman van den Reeck, was on the left wing of the Flemish Movement. Together with Paul van Ostaijen and Victor Brunclair, he wrote several theoretical contributions for “Vlaamsche Arbeid” concerning Modernism and the theory of organic and experimental poetry. Gradually, along with Van Ostaijen, he became one of the few authentic representatives of organic Expressionism, encompassing an absurd world in absurd poetry.

“Ode” is one of his most renowned works, published in 1954 by De Sikkel and Bert Bakker – Daamen. This first edition, printed by Meijer in Wormerveer, contains 69 pages and is characterized by his expressionist style and experimental approach to poetry.

Dimensions 17,5 × 14,5 cm