Gedichten III

van Herreweghen, Hubert. Gedichten III. Hasselt: Heideland, 1962. 75 pages. Volumes: 1 volume. Second Edition. Printed at 400 copies. 14 cm. x 22,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

9,00

In stock

Product ID: 4377 SKU: SKU-0817 Category:

Nederlands:

Hubert Felix Arthur van Herreweghen (Pamel, 16 februari 1920 – Dilbeek, 4 november 2016) was een van de belangrijkste naoorlogse Vlaamse dichters. Na zijn opleiding tot onderwijzer was hij kort werkzaam in het onderwijs en de administratie, maar in 1944 stapte hij over naar de journalistiek. Van Herreweghen werkte enige tijd als journalist bij De Standaard en vanaf 1950 als commentator van literaire en dramatische uitzendingen bij de Vlaamse radio. Hij was een van de pioniers van de Vlaamse televisie (toen NIR), waar hij onder andere “Ten huize van” en “Beschuldigde, sta op” presenteerde en producer was van “Wij, heren van Zichem.” In 1961 werd hij hoofd van de Dramatische Dienst en bracht hij onder meer “Schipper naast Mathilde” op het scherm. Deze functie vervulde hij tot zijn pensioen. In 1962 ontving hij de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie (nu de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Poëzie). In 1983 werd hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Naast dichter was van Herreweghen redacteur van enkele literaire tijdschriften, waaronder “Podium” (1943-1944) en vanaf 1947 van “Dietsche Warande & Belfort.” In dat laatste tijdschrift verschenen vrijwel al zijn gedichten. Tevens was hij samensteller van bloemlezingen van gedichten.

English:

Hubert Felix Arthur van Herreweghen (Pamel, February 16, 1920 – Dilbeek, November 4, 2016) was one of the most important post-war Flemish poets. After his education as a teacher, he briefly worked in education and administration, but in 1944 he switched to journalism. Van Herreweghen worked as a journalist for De Standaard for a time and from 1950 as a commentator on literary and dramatic broadcasts for Flemish radio. He was one of the pioneers of Flemish television (then NIR), where he presented programs such as “Ten huize van” and “Beschuldigde, sta op,” and produced “Wij, heren van Zichem.” In 1961, he became head of the Dramatic Department and brought “Schipper naast Mathilde” to the screen. He held this position until his retirement. In 1962, he received the Three-Yearly State Prize for Poetry (now the Prize of the Flemish Community for Poetry). In 1983, he became a member of the Royal Academy for Dutch Language and Literature.

In addition to being a poet, van Herreweghen was an editor for several literary magazines, including “Podium” (1943-1944) and from 1947 “Dietsche Warande & Belfort.” Almost all his poems appeared in the latter magazine. He was also the compiler of poetry anthologies.

Dimensions 22,5 × 14 cm