Dit leven hier

Oostenbroek, Lucette M.. Dit leven hier. Zengedichten en foto’s. Met een nagedicht van J.C. van Schagen. Dichtersgroep Dimensie, 1979. 61 pages. 1 Volume. [First Edition]. 18 cm. x 18 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9064120664

5,00

In stock

Product ID: 6630 SKU: SKU-0505 Category:

Nederlands:

Lucette M. Oostenbroek werd in 1948 in Voorburg geboren. In 1977 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit te Leiden in de klassieke letteren. Ze debuteerde in 1975 met de verzenbundel Cyclus en in 1978 verscheen Wachtwoorden – Zengedichten. Ze is zich ervan bewust dat ze nooit de eenheid tussen woord en beeld zal bereiken zoals een aantal 17e en 18e-eeuwse Japanse dichter-schilders, zoals de door haar bewonderde Buson, dat deden. Toch laat de gedachte om deze twee elementen bijeen te brengen haar niet los. Voor alles is het een vereiste dat beide kunstvormen, in dit geval haiku en natuurfotografie, door dezelfde kunstenaar worden beoefend om de zo noodzakelijke innerlijke eenheid te bevorderen.

Dit leven hier is een unieke bundel die haiku’s en natuurfotografie combineert, geïnspireerd door Zen-filosofie. Het boek bevat een nagedicht van J.C. van Schagen en biedt een meditatieve ervaring waarbij de woorden en beelden elkaar aanvullen en versterken. De gedichten reflecteren op de eenvoud en de diepgang van het dagelijks leven, en de fotografie vangt de stille schoonheid van de natuur.

English:

Lucette M. Oostenbroek was born in Voorburg in 1948. In 1977, she earned her PhD in classical studies from the University of Leiden. She debuted in 1975 with the poetry collection Cyclus and in 1978 Wachtwoorden – Zengedichten was published. She is aware that she will never achieve the unity between word and image that some 17th and 18th-century Japanese poet-painters, such as the greatly admired Buson, realized. However, the idea of bringing these two elements together never leaves her. Above all, it is essential that both art forms, in this case, haiku and nature photography, are practiced by the same artist to promote the necessary inner unity.

Dit leven hier (This Life Here) is a unique collection that combines haikus and nature photography, inspired by Zen philosophy. The book includes a postscript by J.C. van Schagen and offers a meditative experience where words and images complement and enhance each other. The poems reflect on the simplicity and depth of everyday life, and the photography captures the quiet beauty of nature.

Dimensions 18 × 18 cm
isbn10

9064120664