De hondenwacht

Jonckheere, Karel. De hondenwacht. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1953. 79 pages. Volumes: 1 volume. Second Edition. Printed in 550 copies. This is number 388. 15 cm. x 23,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover. Signatures: Signed by the author.

15,00

In stock

Product ID: 4136 SKU: SKU-6994 Category:

Nederlands:

De hondenwacht door Karel Jonckheere, uitgegeven in Antwerpen door De Nederlandsche Boekhandel in 1953, telt 79 pagina’s. Dit is de tweede editie, gedrukt in een oplage van 550 exemplaren, waarvan dit exemplaar nummer 388 is. Het boek meet 15 cm x 23,5 cm en is in uitstekende staat met een genaaide softcover. Dit exemplaar is gesigneerd door de auteur.

Karel Jonckheere, geboortenaam Carolus Joannes Baptista Jonckheere (Oostende, 9 april 1906 – Rijmenam, 13 december 1993), was een Vlaams auteur. De veelzijdige Jonckheere schreef poëtisch, later vol ironie, novellen en reisverhalen, maar ook gedichten, essays en kritieken. Hij werd tweemaal bekroond met de Staatsprijs voor Poëzie: in 1947 met de bundel Spiegel der Zee en in 1956 met de dichtbundel Van Zee tot Schelp. Hij was als literair adviseur van het Ministerie van Cultuur dé ambassadeur van de Nederlandstalige letteren in het buitenland en hij was lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Het werk van Jonckheere is ten dele autobiografisch en heeft als thema voornamelijk de zee, aangezien hij geboren is in het visserskwartier. Tijdens zijn jeugd maakte hij kennis met Karel van de Woestijne. Volgens Jonckheere was Oostende een surrealistische stad met de Oostendenaars als een apart ras, die hij dan ook als zodanig beschrijft in zijn novellen en aforismen (bijvoorbeeld: Oostende verteld).

Jonckheere werd in Nederland vooral bekend als de voorzitter van het satirisch televisieforum Hou je aan je woord (1961-1963) met Godfried Bomans, Hella Haasse en dr. Victor E. van Vriesland. De hondenwacht is een indrukwekkende verzameling van Jonckheere’s poëzie, die zijn diepe verbondenheid met de zee en zijn scherpzinnige observaties van het leven weerspiegelt. Dit gesigneerde exemplaar is een waardevol bezit voor liefhebbers van Vlaamse literatuur en poëzie.

English:

De hondenwacht by Karel Jonckheere, published in Antwerp by De Nederlandsche Boekhandel in 1953, consists of 79 pages. This is the second edition, printed in a limited run of 550 copies, of which this is number 388. The book measures 15 cm x 23.5 cm and is in fine condition with a sewn softcover. This copy is signed by the author.

Karel Jonckheere, born Carolus Joannes Baptista Jonckheere (Ostend, April 9, 1906 – Rijmenam, December 13, 1993), was a Flemish author. The versatile Jonckheere wrote poetically, later with irony, novellas and travel stories, as well as poems, essays, and critiques. He was awarded the State Prize for Poetry twice: in 1947 for the collection Spiegel der Zeeand in 1956 for the poetry collection Van Zee tot Schelp. As a literary advisor to the Ministry of Culture, he was the ambassador of Dutch literature abroad and a member of the Royal Flemish Academy for Language and Literature.

Jonckheere’s work is partly autobiographical and mainly focuses on the sea, as he was born in the fisherman’s quarter. During his youth, he became acquainted with Karel van de Woestijne. According to Jonckheere, Ostend was a surreal city with Ostenders as a separate race, which he describes as such in his novellas and aphorisms (for example: Oostende verteld).

Jonckheere became particularly well-known in the Netherlands as the chairman of the satirical television forum Hou je aan je woord (1961-1963) with Godfried Bomans, Hella Haasse, and Dr. Victor E. van Vriesland. De hondenwacht is an impressive collection of Jonckheere’s poetry, reflecting his deep connection to the sea and his keen observations of life. This signed copy is a valuable possession for lovers of Flemish literature and poetry.

Dimensions 23,5 × 15 cm