Boerenlyriek

Peleman, Bert. Boerenlyriek. De Phalanx, 1942. Printed by J. Bernaerts, Brussel. 69 pages. 1 Volume. Series: Kleine beer reeks. [First Edition]. Kleine beer reeks nr. 7. 12 cm. x 17,8 cm. Softcover. Sewn binding. Illustrations: Met linogravures van Roger De Moor. Condition: Good Plus.

15,00

In stock

Product ID: 6618 SKU: SKU-0446 Category:

Nederlands:

Bert Peleman (Puurs, 13 april 1915 – Antwerpen, 5 augustus 1995) was een Vlaamse dichter en schrijver, alsook collaborateur met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. In zijn bundel “Boerenlyriek” richt Peleman zijn aandacht op het plattelandsleven en de boerenbevolking, waarbij hij gebruik maakt van linogravures van Roger De Moor om zijn verzen te illustreren. De bundel werd uitgegeven door De Phalanx, een zeldzame en obscure uitgeverij die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was en slechts een klein aantal titels heeft uitgebracht. Peleman’s poëzie, hoewel beïnvloed door zijn controversiële politieke overtuigingen, toont een sterke verbondenheid met de Vlaamse cultuur en het rurale bestaan.

English:

Bert Peleman (Puurs, April 13, 1915 – Antwerp, August 5, 1995) was a Flemish poet and writer, as well as a collaborator with the German occupiers during World War II. In his collection “Boerenlyriek” (Farmer’s Lyric), Peleman focuses on rural life and the farming community, using linocuts by Roger De Moor to illustrate his verses. The collection was published by De Phalanx, a rare and obscure publishing house active during World War II that released only a small number of titles. Peleman’s poetry, while influenced by his controversial political beliefs, demonstrates a strong connection to Flemish culture and rural life.

Dimensions 17,8 × 12 cm