De essays

de Montaigne, Michel. [Translated by van Pinxteren, Hans]. De essays. Met een nawoord van Afshin Ellian. (Original Title: Essais). Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2015. 1474 pages. 1 Volume. Eighth Edition. 13,5 cm. x 21,5 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Mint.

isbn13: 9789025304126

55,00

In stock

Product ID: 6464 SKU: SKU-0183 Category:

Nederlands:

“De essays” is de Nederlandse vertaling van “Les Essais” door Michel de Montaigne, vertaald door Hans van Pinxteren. Deze achtste editie werd uitgegeven door Athenaeum – Polak & Van Gennep in Amsterdam in 2015. Het boek omvat 1474 pagina’s en meet 13,5 cm x 21,5 cm. Het is uitgevoerd als een softcover met perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

Dit boek bevat de volledige vertaling van de “Essays” van Michel de Montaigne (1533-1592), de aanvankelijk stoïcijnse filosoof die later overging tot een gematigd scepticisme, wat tot uiting komt in zijn devies “Que sais-je” (“Wat weet ik?”). Het was niet Montaignes bedoeling om via de essays zijn persoonlijke ervaringen en opvattingen op te dringen, maar eerder om ieder individu bewust te maken van zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij koos geen partij en wilde steeds zijn eigen onafhankelijkheid en innerlijke vrijheid bewaren. Zijn toon is verrassend modern en de problemen die hij bespreekt zijn van alle tijden.

Deze volumineuze uitgave is uitstekend vertaald. De citaten van klassieke auteurs die Montaigne aanhaalt en becommentarieert, worden in voetnoten vertaald. Het werk bevat ook een levensloop van Montaigne en een nawoord van Afshin Ellian. Een keuze uit de essays verscheen eerder bij Het Spectrum. Een tweede volledige vertaling wordt door Hans van Pinxteren in afleveringen gemaakt; daarvan zijn inmiddels zeven delen verschenen. Beide vertalingen zijn van hoog niveau. De vertaling van De Graaff blijft iets dichter bij het origineel, wat zijn vertaling soms wat stroef maakt; Van Pinxteren is vrijer en hedendaagser, wat de literaire kwaliteit ten goede komt.

English:

“De essays” (The Essays) is the Dutch translation of “Les Essais” by Michel de Montaigne, translated by Hans van Pinxteren. This eighth edition was published by Athenaeum – Polak & Van Gennep in Amsterdam in 2015. The book comprises 1474 pages and measures 13.5 cm x 21.5 cm. It is presented as a softcover with perfect binding and is in fine condition.

This book contains the complete translation of the “Essays” by Michel de Montaigne (1533-1592), initially a Stoic philosopher who later adopted a moderate skepticism, reflected in his motto “Que sais-je” (“What do I know?”). Montaigne’s intention was not to impose his personal experiences and views through his essays but rather to make each individual aware of their own responsibility. He did not take sides and always sought to maintain his independence and inner freedom. His tone is surprisingly modern, and the issues he discusses are timeless.

This voluminous edition is excellently translated. The quotes from classical authors that Montaigne cites and comments on are translated in footnotes. The work also includes a biography of Montaigne and an afterword by Afshin Ellian. A selection of the essays was previously published by Het Spectrum. A second complete translation is being made by Hans van Pinxteren in installments; seven volumes have already been published. Both translations are of high quality. De Graaff’s translation stays closer to the original, which sometimes makes it a bit stiff; Van Pinxteren’s is freer and more contemporary, which enhances the literary quality.

Dimensions 21,5 × 13,5 cm
isbn13

9789025304126