Springen

Gordimer, Nadine. [Translated by ten Holt, Heleen]. Springen. en andere verhalen. Amsterdam: Bert Bakker, 1992. 178 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 13,8 cm. x 21,9 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,00

In stock

Product ID: 5905 SKU: SKU-2737 Category:

Nederlands

In Springen en andere verhalen bundelt Gordimer zestien zeer uiteenlopende verhalen. Maar hoe verschillend de verhalen qua motieven ook zijn, er is een consistente thematiek. In alle verhalen zoekt Gordimer grenssituaties op, alledaagse situaties die door een daar achterliggend spanningsveld in een nieuw licht komen te staan. Daarin worden mensen steeds geconfronteerd met de noodzaak en de onmogelijkheid keuzes te maken. Al deze verhalen spelen tegen het decor van de Zuid-Afrikaanse politieke situatie en op het scherp van de snede die de omgang tussen verschillende bevolkingsgroepen daar kenmerkt. Maar Gordimer geeft deze soms mythische, sprookjesachtige vertellingen een adembenemende algemene geldigheid. Een prachtig boek van deze terecht met de Nobelprijs bekroonde prozaiste, van wie eerder o.a. De milieubeheerder en Niet voor publikatie in het Nederlands verschenen.

Nadine Gordimer, geboren op 20 november 1923 in Springs, Zuid-Afrika, was een vooraanstaande Zuid-Afrikaanse schrijfster en politieke activiste. Ze won de Nobelprijs voor Literatuur in 1991 voor haar briljante literaire werk dat de complexe moraal en sociale kwesties van haar thuisland verkent. Haar romans en korte verhalen, waaronder Springen en andere verhalen, worden geprezen om hun diepgaande karakterstudies en hun vermogen om de menselijke ervaring onder apartheid vast te leggen. Naast haar schrijverschap was Gordimer een fervent voorvechter van mensenrechten en speelde ze een actieve rol in de strijd tegen apartheid. Ze overleed op 13 juli 2014, maar haar werk blijft een krachtige stem in de literatuur en sociale rechtvaardigheid.

English

In Jump and Other Stories, Gordimer collects sixteen highly diverse stories. Despite the varying motifs of the stories, there is a consistent theme. In all the stories, Gordimer explores borderline situations, everyday situations that are cast in a new light by an underlying tension. In these, people are continually confronted with the necessity and impossibility of making choices. All these stories are set against the backdrop of the South African political situation and the sharp divisions that characterize the interactions between different population groups. Yet, Gordimer gives these sometimes mythical, fairy-tale-like narratives a breathtaking universal relevance. A wonderful book from this deservedly Nobel Prize-winning prose writer, whose previous works translated into Dutch include The Conservationist and Not for Publication.

Nadine Gordimer, born on November 20, 1923, in Springs, South Africa, was a prominent South African writer and political activist. She won the Nobel Prize for Literature in 1991 for her brilliant literary work that explores the complex morals and social issues of her homeland. Her novels and short stories, including Jump and Other Stories, are praised for their deep character studies and their ability to capture the human experience under apartheid. In addition to her writing, Gordimer was a fervent advocate for human rights and played an active role in the anti-apartheid movement. She passed away on July 13, 2014, but her work remains a powerful voice in literature and social justice.

Dimensions 21,9 × 13,8 cm