De informanten

Easton Ellis, Bret. [Translated by Lenders, Balt]. De informanten. Amsterdam: Luitingh, Sijthoff, 1995. 222 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,7 cm. x 20,1 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 5903 SKU: SKU-2735 Category:

Nederlands

De informanten is een kroniek van de stad Los Angeles, wieg en graf van Amerikaanse dromen en mythen. En een aantal van haar bewoners – mager van de drugs en/of gebruind door de zon en/of in een Armani pak, naar de psychiater, die gevangen zitten tussen de oppervlakkige weelde van hun omgeving en hun eigen vermolmde moraal. Met verhoudingen die over alles gaan behalve over wat écht belangrijk is. Bret Easton Ellis peutert het flinterdunne glanzende fineerlaagje dat deze levens bedekt los en toont ons de onthutsende leegte van hun bestaan.

Ellis’ vierde boek omvat 13 korte verhalen met hier en daar enige samenhang. Ze spelen zich af in Los Angeles, begin jaren tachtig. De titel lijkt te verwijzen naar het feit dat de personages niet echt communiceren en slechts feiten uitwisselen. Die personages zijn soms dan ook volmaakt inwisselbaar door deze geringe diepgang, wat het lezen niet vergemakkelijkt. Ze hebben geld zat, zijn jong en mooi, soms wreed en gewelddadig, gebruiken drugs, letten op de merken van elkaars kleding en doen niets van enig belang. Een vader maakt met zijn onverschillige zoon een reisje naar Hawaï, een koppel bezoekt de dierentuin, een meisje schrijft haar vriend brieven uit LA, maar krijgt geen antwoord, een popzanger treedt tegen zijn zin op in Japan, een vliegtuigje stort neer in de woestijn… Plotloze verhalen, die het decadente nihilisme van hedendaagse twintigers beschrijven. Een shockerend beeld van een verwende generatie, door Ellis’ verteltalent tot boeiende verveling getransformeerd.

Bret Easton Ellis, geboren op 7 maart 1964 in Los Angeles, Californië, is een Amerikaanse auteur en scenarioschrijver, bekend om zijn scherpe, vaak controversiële werken die de oppervlakkigheid en het nihilisme van de moderne samenleving onderzoeken. Zijn debuutroman “Less Than Zero” maakte hem in 1985 beroemd en vestigde zijn reputatie als een vooraanstaande stem van Generation X. Ellis’ meest bekende werk, “American Psycho,” veroorzaakte veel opschudding vanwege zijn expliciete geweld en werd later verfilmd. Zijn romans, gekenmerkt door hun minimalistische stijl en donkere humor, blijven invloedrijk en worden zowel geprezen als bekritiseerd. Naast zijn schrijverschap is Ellis ook actief als podcaster en cultureel commentator.

English

The Informers is a chronicle of the city of Los Angeles, cradle and grave of American dreams and myths. And several of its inhabitants—emaciated from drugs and/or tanned by the sun and/or dressed in Armani suits, visiting the psychiatrist, caught between the superficial opulence of their environment and their own decayed morals. With relationships that concern everything except what really matters. Bret Easton Ellis peels back the thin glossy veneer that covers these lives and reveals the shocking emptiness of their existence.

Ellis’ fourth book consists of 13 short stories with occasional coherence. They take place in Los Angeles in the early eighties. The title seems to refer to the fact that the characters do not truly communicate and only exchange facts. These characters are sometimes perfectly interchangeable due to their lack of depth, which does not make reading easy. They have plenty of money, are young and beautiful, sometimes cruel and violent, use drugs, pay attention to the brands of each other’s clothing, and do nothing of any importance. A father takes an indifferent trip to Hawaii with his son, a couple visits the zoo, a girl writes letters to her boyfriend from LA but gets no response, a pop singer reluctantly performs in Japan, a small plane crashes in the desert… Plotless stories that describe the decadent nihilism of contemporary twentysomethings. A shocking portrayal of a spoiled generation, transformed into compelling tedium by Ellis’ storytelling talent.

Bret Easton Ellis, born on March 7, 1964, in Los Angeles, California, is an American author and screenwriter known for his sharp, often controversial works that explore the superficiality and nihilism of modern society. His debut novel, “Less Than Zero,” made him famous in 1985 and established his reputation as a leading voice of Generation X. Ellis’ most famous work, “American Psycho,” caused much uproar due to its explicit violence and was later adapted into a film. His novels, characterized by their minimalist style and dark humor, remain influential and are both praised and criticized. In addition to his writing, Ellis is also active as a podcaster and cultural commentator.

Dimensions 20,1 × 12,7 cm