Moord op de Nijl

Christi, Agatha. [Translated by Vreeland, Myra]. Moord op de Nijl. (Original Title: Death on the Nile). Leiden: A. W. Sijthoff, 1974. 214 pages. Volumes: 1 volume. [Edition unknown]. 11,5 cm. x 18 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

4,00

In stock

Product ID: 6509 SKU: SKU-4052 Category:

Nederlands:

Moord op de Nijl van Agatha Christie, vertaald door Myra Vreeland, is een klassieke detectiveroman waarin de beroemde Belgische detective Hercule Poirot een centrale rol speelt. Het verhaal begint wanneer Poirot toevallig hoort hoe twee mensen hun huwelijksreis naar Egypte plannen. Enkele maanden later, tijdens een bootreis over de Nijl, komt hij dezelfde man tegen, die nu echter op huwelijksreis is met een andere vrouw. Tot Poirot’s verrassing is ook het meisje, dat oorspronkelijk in de huwelijksplannen betrokken was, aanwezig op de boot, maar dit keer alleen.

Poirot voelt zich ongemakkelijk bij deze situatie en vermoedt dat er iets mis is. De spanning neemt toe wanneer er twee moorden en een juwelendiefstal worden gepleegd aan boord van de luxe boot. De passagiers aan boord vormen een bont gezelschap met grote tegenstellingen, wat het onderzoek complex maakt. Poirot moet zijn uitzonderlijke vaardigheden en psychologische inzichten gebruiken om de waarheid te achterhalen en de dader te ontmaskeren.

Het verhaal is meesterlijk opgebouwd met een reeks intrigerende wendingen en diep uitgewerkte personages. Elk personage heeft zijn eigen geheimen en motieven, wat leidt tot een web van leugens en bedrog. Christie’s vaardigheid om spanning op te bouwen en de lezer op het verkeerde been te zetten is duidelijk zichtbaar in deze roman. De prachtige beschrijvingen van het Egyptische landschap en de luxueuze sfeer aan boord van de boot dragen bij aan de rijke setting van het verhaal.

Poirot’s methodische aanpak en zijn aandacht voor detail spelen een cruciale rol in het oplossen van de misdaden. Zijn observaties en interviews met de passagiers onthullen langzaam maar zeker de complexiteit van de relaties en de verborgen motieven. De climax van het verhaal is zowel verrassend als bevredigend, waarbij alle losse eindjes op briljante wijze worden samengebracht.

Moord op de Nijl is een boeiende detectiveroman van hoog niveau, die de lezer van begin tot eind weet te boeien. Het is een uitstekend voorbeeld van Agatha Christie’s talent voor het creëren van spannende en ingewikkelde misdaadverhalen die tijdloos blijven.

Agatha Christie, geboren in 1890, is een van de meest bekende en geliefde auteurs van misdaadromans. Haar creaties, Hercule Poirot en Miss Marple, zijn iconische figuren in de literatuur. Christie schreef gedurende haar carrière meer dan 60 detectiveromans en talrijke korte verhalen, waarvan vele zijn aangepast voor film, televisie en theater. Haar werk wordt geprezen om zijn ingenieuze plots, memorabele personages en haar vermogen om de lezer te verrassen tot de laatste pagina. Christie overleed in 1976, maar haar nalatenschap leeft voort in de blijvende populariteit van haar boeken.

English:

Death on the Nile by Agatha Christie, translated into Dutch by Myra Vreeland, is a classic detective novel featuring the famous Belgian detective Hercule Poirot. The story begins when Poirot overhears two people planning their honeymoon to Egypt. A few months later, during a boat trip on the Nile, he encounters the same man, who is now on his honeymoon with another woman. To Poirot’s surprise, the girl who was originally part of the honeymoon plans is also on the boat, but this time alone.

Poirot feels uneasy about this situation and suspects something is amiss. Tension mounts when two murders and a jewel theft occur aboard the luxury boat. The passengers on board form a colorful group with significant contrasts, making the investigation complex. Poirot must use his exceptional skills and psychological insights to uncover the truth and unmask the culprit.

The story is masterfully constructed with a series of intriguing twists and well-developed characters. Each character has their own secrets and motives, leading to a web of lies and deceit. Christie’s skill in building suspense and misleading the reader is evident in this novel. The beautiful descriptions of the Egyptian landscape and the luxurious atmosphere on board the boat add to the rich setting of the story.

Poirot’s methodical approach and attention to detail play a crucial role in solving the crimes. His observations and interviews with the passengers slowly but surely reveal the complexity of the relationships and hidden motives. The climax of the story is both surprising and satisfying, with all the loose ends brilliantly tied together.

Death on the Nile is a captivating detective novel of high caliber, holding the reader’s attention from beginning to end. It is an excellent example of Agatha Christie’s talent for creating thrilling and intricate crime stories that remain timeless.

Agatha Christie, born in 1890, is one of the most well-known and beloved authors of crime novels. Her creations, Hercule Poirot and Miss Marple, are iconic figures in literature. Christie wrote more than 60 detective novels and numerous short stories during her career, many of which have been adapted for film, television, and theater. Her work is praised for its ingenious plots, memorable characters, and her ability to surprise the reader until the last page. Christie passed away in 1976, but her legacy lives on in the enduring popularity of her books.

Dimensions 18 × 11,5 cm