Moederziel

Diski, Jenny. [Translated by Kok, Inge]. Moederziel. (Original Title: Like Mother). Amsterdam – Antwerpen: Atlas, 1988. 214 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 902540376X

4,00

In stock

Product ID: 6504 SKU: SKU-2874 Category:

Nederlands:

Centrale thema’s in de pijnlijke rake romans van de Britse schrijfster Jenny Diski zijn machtsrelaties en persoonlijk verzet tegen de heersende moraal. Frances, de hoofdfiguur in deze psychologische roman uit 1988, ontwikkelt als kind achter een façade van volgzaamheid een verbeten wil om volwassen codes te doorbreken. Het failliet van de relatie tussen haar ouders slaat emotionele wonden en Frances durft niet te investeren in een diepgaande relatie. Haar levensverhaal is er een zonder hoop en verwachting en wie kon ze dat beter in de mond leggen dan haar blinde, doofstomme en hersenloze baby Nulleke, die een levensverwachting heeft van twee jaar. Niemand wilde het kind in leven houden, alleen Frances verzette zich tegen de haar opgelegde abortus. Deze paradoxale vertelinstantie – het hersenloze wicht blijkt een genadeloze observator – verleent het verhaal een aparte kracht: meer dan Frances’ levensverhaal brengt het boek een verhaal over verhalen, eindig, onaf, subjectief, paradoxaal, maar dichter bij de waarheid dan andere boodschappen. De gepolijste maar scherpe en krachtige vertelstijl, de doordachte verhaalopbouw en originele thematiek maken van dit boek een hoogvlieger binnen het actuele psychologische proza.

Jenny Diski (1947-2016) was een Britse schrijfster en essayiste, bekend om haar scherpe observaties en gedurfde thematiek. Haar werk, dat vaak draait om persoonlijke en maatschappelijke conflicten, is geprezen om zijn diepgang en stilistische finesse.

English:

Central themes in the poignant and incisive novels of British author Jenny Diski are power relationships and personal resistance to prevailing morals. Frances, the main character in this 1988 psychological novel, develops a determined will as a child to break adult codes, behind a facade of compliance. The collapse of her parents’ relationship leaves emotional wounds, and Frances dares not invest in a deep relationship. Her life story is one without hope and expectation, and who better to voice this than her blind, deaf, and brainless baby Nulleke, who has a life expectancy of two years. No one wanted to keep the child alive; only Frances resisted the imposed abortion. This paradoxical narrative perspective—the brainless infant turns out to be a ruthless observer—gives the story a unique power: more than Frances’ life story, it conveys a story about stories, finite, unfinished, subjective, paradoxical, yet closer to the truth than other messages. The polished yet sharp and powerful narrative style, the thoughtful story structure, and original theme make this book a high point in contemporary psychological prose.

Jenny Diski (1947-2016) was a British writer and essayist known for her sharp observations and daring themes. Her work, often revolving around personal and societal conflicts, is praised for its depth and stylistic finesse.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

902540376X