De Salamander Boom

Lipscombe, Robert. [Translated by De Blaauw, Gerrit]. De Salamander Boom. (Original Title: The Salamander Tree). Amsterdam: Bert Bakker, 1992. 432 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 15 cm. x 23 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,50

In stock

Product ID: 6503 SKU: SKU-2780 Category:

Nederlands

De Salamander Boom is het literaire debuut van de Engelse schrijver en taalkundige Robert Lipscombe. Het boek begint met drie verschillende verhalen die uiteindelijk in elkaar grijpen. De Britse geheim agent de Salamander komt in de Tweede Wereldoorlog op de Lüneburger Heide in een benarde situatie terecht. De Engelse schrijver Robert Mark Clare krijgt de opdracht een boek te schrijven aan de hand van opgestuurde fragmenten. De zestiende-eeuwse alchemist en magiër Bartholomeus de Gaillac laat een schilderij na en wordt als tovenaar verbrand. Het boek is werkelijk spannend.

De Salamander Boom van Robert Lipscombe is een indrukwekkend en meeslepend debuut. Met zijn complexe verhaallijnen en rijke historische achtergrond weet Lipscombe de lezer vanaf de eerste pagina te boeien. De Britse geheim agent, de Salamander, biedt een fascinerende kijk op de Tweede Wereldoorlog, terwijl de moderne schrijver Robert Mark Clare worstelt met de geheimen die hij moet onthullen. De alchemist Bartholomeus de Gaillac voegt een mystiek element toe dat het verhaal een extra laag diepte geeft. Lipscombe’s talent voor het verweven van deze verhalen in een samenhangend geheel maakt dit boek tot een onvergetelijke leeservaring.

Robert Lipscombe, geboren in Engeland, is een schrijver en taalkundige die zijn literaire carrière begon met De Salamander Boom. Met zijn achtergrond in de taalwetenschap brengt Lipscombe een unieke precisie en diepte aan zijn schrijven. Zijn vermogen om historische feiten met fictieve elementen te verweven, heeft hem veel lof en een trouwe lezersschare opgeleverd. De Salamander Boom blijft een getuigenis van zijn vermogen om boeiende en diepgaande verhalen te creëren.

English

The Salamander Tree is the literary debut of the English writer and linguist Robert Lipscombe. The book begins with three different stories that eventually intertwine. The British secret agent, the Salamander, finds himself in a perilous situation in the Lüneburg Heath during World War II. The English writer Robert Mark Clare is commissioned to write a book based on sent fragments. The sixteenth-century alchemist and magician Bartholomew de Gaillac leaves behind a painting and is burned as a sorcerer. The book is truly gripping.

The Salamander Tree by Robert Lipscombe is an impressive and captivating debut. With its complex plotlines and rich historical background, Lipscombe captures the reader’s interest from the first page. The British secret agent, the Salamander, provides a fascinating glimpse into World War II, while the modern writer Robert Mark Clare grapples with the secrets he must uncover. The alchemist Bartholomew de Gaillac adds a mystical element that gives the story an extra layer of depth. Lipscombe’s talent for weaving these stories into a cohesive whole makes this book an unforgettable reading experience.

Robert Lipscombe, born in England, is a writer and linguist who began his literary career with The Salamander Tree. With his background in linguistics, Lipscombe brings a unique precision and depth to his writing. His ability to weave historical facts with fictional elements has earned him much praise and a loyal readership. The Salamander Tree remains a testament to his ability to create engaging and profound stories.

Dimensions 23 × 15 cm