Het huwelijk van 158 pond

Irving, John. [Translated by van den Broek, C. A. G.]. Het huwelijk van 158 pond. (Original Title: The 158-pound marriage). Houten: Agathon, 1986. 247 pages. 1 Volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9026950497

.

5,00

In stock

Product ID: 5907 SKU: SKU-2745 Category:

Nederlands

Het huwelijk van 158 pond vertelt het verhaal van een Amerikaanse miljonairsdochter, een Weense worstelaar die ontsproot aan de relatie tussen een kunstschilder en zijn model, een schrijver van historische romans die niemand leest en een meisje dat uit een koe geboren werd. Twee leden van het docentencorps aan een Amerikaanse universiteit en hun echtgenoten besluiten tot een duurzaam experiment in partnerruil.

Twee leden van de docentenstaf van een Amerikaanse universiteit en hun echtgenotes storten zich in een duurzaam experiment in partnerruil. Alles gebeurt op de voorwaarden van de dominerende Severin Winter, die, als alles misgaat, op het nippertje zijn eigen huwelijk weet te redden. Het andere paar verliest. John Irving (1940), uitgegroeid tot een echte publieksschrijver. In dit vroege werk uit 1973 zijn allerlei motieven uit zijn latere werk al aanwezig: worstelen, Wenen en openhartige seksualiteit. Ook exploreert hij al de vanzelfsprekendheden van de permissive society en maakt daar zijn kanttekeningen bij. Hoewel het boek zeker zijn weg zal vinden naar de lezers, is het duidelijk dat het beduidend zwakker is dan zijn latere. Desondanks is het heel onderhoudend en getuigt het van tolerantie, wijsheid en gevoel voor drama en bizarre humor.

John Irving, geboren op 2 maart 1942 in Exeter, New Hampshire, is een Amerikaanse romanschrijver en scenarioschrijver, bekend om zijn complexe verhalen en kleurrijke personages. Zijn doorbraak kwam met de publicatie van The World According to Garp in 1978, die hem internationale roem bracht. Andere bekende werken zijn The Cider House Rules, A Prayer for Owen Meany, en The Hotel New Hampshire. Irving’s verhalen worden vaak gekenmerkt door hun rijke, gedetailleerde verhaallijnen en een mix van humor en tragiek. Hij heeft verschillende prestigieuze prijzen gewonnen, waaronder de Oscar voor het beste bewerkte scenario voor The Cider House Rules. Irving blijft een invloedrijke stem in de moderne literatuur.

English

The 158-Pound Marriage tells the story of an American heiress, a Viennese wrestler born from the relationship between an artist and his model, a writer of historical novels that no one reads, and a girl born from a cow. Two members of the faculty at an American university and their spouses decide to engage in a long-term partner-swapping experiment.

Two members of the faculty at an American university and their spouses plunge into a long-term partner-swapping experiment. Everything happens under the conditions set by the dominant Severin Winter, who, when everything goes wrong, narrowly manages to save his own marriage. The other couple loses out. John Irving (1940) has grown into a true popular writer. In this early work from 1973, various motifs from his later work are already present: wrestling, Vienna, and candid sexuality. He also explores the norms of the permissive society and makes his comments on it. Although the book will certainly find its way to readers, it is clearly weaker than his later works. Nevertheless, it is very entertaining and demonstrates tolerance, wisdom, and a sense of drama and bizarre humor.

John Irving, born on March 2, 1942, in Exeter, New Hampshire, is an American novelist and screenwriter known for his complex stories and colorful characters. His breakthrough came with the publication of The World According to Garp in 1978, which brought him international fame. Other notable works include The Cider House Rules, A Prayer for Owen Meany, and The Hotel New Hampshire. Irving’s stories are often characterized by their rich, detailed narratives and a mix of humor and tragedy. He has won several prestigious awards, including the Oscar for Best Adapted Screenplay for The Cider House Rules. Irving remains an influential voice in modern literature.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9026950497