Fong en de Indiërs

Theroux, Paul. [Translated by Jansen, Marije]. Fong en de Indiërs. (Original Title: Fong and the Indians). Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1968. 215 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 13,5 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,50

In stock

Product ID: 5539 SKU: SKU-4073 Category:

Nederlands:

De Chinese immigrant Sam Fong is in een rommelig Oost-Afrikaans land terechtgekomen, waar hij nu al vijfendertig jaar probeert zijn hoofd boven water te houden. In deze krankzinnige smeltkroes wordt hij routineus belazerd door communisten, bezeten ‘broeders’, uitgestoten Indiërs en Amerikaanse agenten die elkaar overtreffen in corruptie en chantage. Fong schraapt zijn kostje bijeen als kruidenier en wil niets liever dan met rust gelaten worden. Maar hij is een doorzetter en om te overleven in Oost-Afrika moet je één ding doen: vriendschap sluiten met de vijand.

Sam Fong probeert met zijn gezinnetje een klein kruidenierswinkeltje te runnen dat hij huurt van de gewiekste Indiër Fakhru. Zijn positie verslechtert als de president de Aziaten in zijn land uitroept tot zondebok voor alle misstanden. Fakhru belazert hem op alle mogelijke manieren en slaat vooral geld uit zijn onderhuurder als blijkt dat twee Amerikanen bijzonder geïnteresseerd zijn in Fong als hoofdrolspeler in een ‘documentaire’ over een bekeerde Chinese communist. Maar zelfs die rol gaat aan Fongs neus voorbij als de Amerikanen doodleuk een andere Chinees, de echte rabiate communist Cheng, voor hem aanzien.

Theroux vertelt het bizarre verhaal van Fong met een zeldzaam mengsel van ironie en warm mededogen. Underdog Fong wekt sympathie in zijn soberheid, principeloosheid en gebrek aan ambitie. De gluiperige Indiër, de protserige Afrikaanse heerser, de bezeten communist Cheng en vooral de aan communistenparanoia lijdende Amerikanen zijn komische karikaturen. Het boek biedt een scherpzinnige en onthullende kijk op corruptie en chantage in een chaotische samenleving. Hoewel Theroux’ boek al van 1968 dateert, blijft het onderwerp nog steeds relevant.

Paul Theroux, geboren op 10 april 1941 in Medford, Massachusetts, is een Amerikaanse romanschrijver en reisschrijver. Hij staat bekend om zijn uitgebreide reisverslagen en fictiewerken, die vaak zijn geïnspireerd door zijn eigen ervaringen en reizen. Theroux begon zijn carrière als docent in Malawi en Uganda, waar hij zijn liefde voor Afrika ontwikkelde, een continent dat een terugkerend thema in zijn werk zou worden.

Zijn doorbraak kwam met de publicatie van zijn roman The Great Railway Bazaar in 1975, een reisverslag over zijn reis per trein door Azië. Dit boek vestigde zijn reputatie als een van de meest vooraanstaande reisschrijvers van zijn tijd. Theroux heeft sindsdien talrijke romans en reisverhalen gepubliceerd, waaronder The Mosquito Coast, die later werd verfilmd.

Theroux’s werk wordt gekenmerkt door zijn scherpe observaties, rijke beschrijvingen en diepgaande karakterstudies. Zijn verhalen zijn vaak een mix van fictie en werkelijkheid, waarbij hij niet schroomt om controversiële onderwerpen aan te snijden. Theroux heeft talloze prijzen gewonnen voor zijn werk, waaronder de James Tait Black Memorial Prize en de Thomas Cook Travel Book Award.

Naast zijn schrijfcarrière heeft Theroux ook bijgedragen aan verschillende tijdschriften en kranten, waaronder The New Yorker, Granta en The New York Times. Zijn invloed op de moderne literatuur en reisschrijven is onmiskenbaar, en zijn werk blijft resoneren bij lezers over de hele wereld.

English:

The Chinese immigrant Sam Fong finds himself in a messy East African country, where he has been trying to keep his head above water for thirty-five years. In this crazy melting pot, he is routinely deceived by communists, fanatic ‘brothers’, outcast Indians, and American agents who outdo each other in corruption and blackmail. Fong ekes out a living as a grocer and wants nothing more than to be left alone. But he is a survivor, and to survive in East Africa, you must do one thing: make friends with the enemy.

Sam Fong tries to run a small grocery store with his family, which he rents from the cunning Indian Fakhru. His position deteriorates when the president declares the Asians in his country scapegoats for all misdeeds. Fakhru cheats him in every possible way, especially by exploiting his tenant when it turns out that two Americans are particularly interested in Fong as the lead in a ‘documentary’ about a converted Chinese communist. But even that role slips through Fong’s fingers when the Americans mistake another Chinese man, the real rabid communist Cheng, for him.

Theroux tells Fong’s bizarre story with a rare mix of irony and warm compassion. Underdog Fong evokes sympathy in his simplicity, lack of principles, and lack of ambition. The sneaky Indian, the pretentious African ruler, the fanatic communist Cheng, and especially the Americans suffering from communist paranoia are comic caricatures. The book offers a sharp and revealing look at corruption and blackmail in a chaotic society. Although Theroux’s book dates back to 1968, the subject remains relevant.

Paul Theroux, born on April 10, 1941, in Medford, Massachusetts, is an American novelist and travel writer. He is known for his extensive travel accounts and works of fiction, often inspired by his own experiences and travels. Theroux began his career as a teacher in Malawi and Uganda, where he developed his love for Africa, a continent that would become a recurring theme in his work.

His breakthrough came with the publication of his novel The Great Railway Bazaar in 1975, a travelogue about his journey by train through Asia. This book established his reputation as one of the foremost travel writers of his time. Theroux has since published numerous novels and travel stories, including The Mosquito Coast, which was later adapted into a film.

Theroux’s work is characterized by his keen observations, rich descriptions, and in-depth character studies. His stories are often a mix of fiction and reality, and he does not shy away from addressing controversial subjects. Theroux has won numerous awards for his work, including the James Tait Black Memorial Prize and the Thomas Cook Travel Book Award.

In addition to his writing career, Theroux has also contributed to various magazines and newspapers, including The New Yorker, Granta, and The New York Times. His influence on modern literature and travel writing is undeniable, and his work continues to resonate with readers around the world.

Dimensions 21 × 13,5 cm