Winteraffaire

Sarif, Shamim. [Translated by van den Herik, Marga]. Winteraffaire. (Original Title: Despite the falling snow). Amsterdam / Antwerpen: Archipel, 2003. 316 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. Limitted Edition printed at 600 copies, intended for the friends and relations of the publication house Archipel. 14 cm. x 22 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn13: 9789063050948

6,50

In stock

Product ID: 5538 SKU: SKU-2861 Category:

Nederlands:

Boston 2000. Een oude zakenman, Alexander, die bezig is zijn imperium te verkopen, wordt verliefd op een oudere vrouw, Estelle. Zij maakt gevoelens in hem los die hij sinds zijn vlucht uit Rusland eind jaren vijftig voor geen enkele vrouw meer heeft gevoeld. Met die gevoelens komen ook herinneringen terug en wordt een lang bewaard geheim geopenbaard. “Winteraffaire” is het romantische en tragische verhaal over een noodlottige liefde, een verschrikkelijk geheim en een verraden vriendschap. Het verhaal voert de lezer terug naar het poststalinistische Rusland van de jaren vijftig, toen zelfs geliefden elkaar bespioneerden.

De tweede roman van Shamim Sarif, die met haar debuut een Britse aanmoedigingsprijs voor zwart vrouwelijk talent won, volgt de ontluikende vriendschap tussen een ouder stel in Boston en de ontluikende lesbische relatie van hun kinderen. Dit raamwerk biedt een blik op een dramatische liefde tijdens de jaren vijftig in de Sovjet-Unie. Het speurwerk naar de ware toedracht rond de moord op de dissidente Katja vormt het eigenlijke verhaal. Opbouw, sfeertekening en de eigentijdse karakters in de twee families, die allen getroffen zijn door het onverwerkte verleden van een van hen, zijn uitstekend. Het boek is vlot geschreven, goed vertaald en vormgegeven.

Shamim Sarif, geboren in het Verenigd Koninkrijk, is een bekroonde schrijfster en regisseur van Indiase afkomst. Haar werk richt zich vaak op thema’s van identiteit, liefde en culturele conflicten. “Despite the Falling Snow” is een van haar bekendste werken, en naast haar romans heeft ze ook films geregisseerd, waaronder verfilmingen van haar eigen boeken. Sarif is bekend om haar rijke karakterontwikkeling en haar vermogen om complexe emoties en situaties levendig te beschrijven.

English:

Boston 2000. An old businessman, Alexander, who is in the process of selling his empire, falls in love with an older woman, Estelle. She awakens feelings in him that he has not felt for any woman since his escape from Russia in the late 1950s. With these feelings come memories, and a long-held secret is revealed. “Despite the Falling Snow” is the romantic and tragic story of a fateful love, a terrible secret, and a betrayed friendship. The story takes the reader back to post-Stalinist Russia in the 1950s, a time when even lovers spied on each other.

Shamim Sarif’s second novel, following her debut which won a British encouragement award for black female talent, explores the blossoming friendship between an older couple in Boston and the emerging lesbian relationship of their children. This framework offers a glimpse into a dramatic love story during the 1950s in the Soviet Union. The investigation into the true circumstances surrounding the murder of the dissident Katja forms the core of the story. The structure, atmosphere, and contemporary characters in the two families, all affected by the unresolved past of one of them, are excellent. The book is well-written, well-translated, and well-designed.

Shamim Sarif, born in the United Kingdom, is an award-winning writer and director of Indian descent. Her work often focuses on themes of identity, love, and cultural conflicts. “Despite the Falling Snow” is one of her most well-known works, and in addition to her novels, she has also directed films, including adaptations of her own books. Sarif is known for her rich character development and her ability to vividly describe complex emotions and situations.

Dimensions 22 × 14 cm
isbn13

9789063050948