De Manticor

Davies, Robertson. [Translated by Syrier, Paul]. De Manticor. (Original Title: The Manticore). Amsterdam: Contact, 1988. 174 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. 13,5 cm. x 21 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9025465889

4,50

In stock

Product ID: 5929 SKU: SKU-2867 Category:

Nederlands:

In ‘De Manticor’ volgt de lezer de levensreis van David Staunton, een succesvolle advocaat die na de dood van zijn vader aan een existentiële crisis lijdt. David besluit psychoanalyse te ondergaan bij Dr. Johanna von Haller in Zürich. Tijdens deze therapie graaft hij diep in zijn verleden, inclusief zijn complexe relatie met zijn vader en de mysterieuze gebeurtenissen die zijn jeugd hebben getekend. Het verhaal is een fascinerende verkenning van de menselijke psyche, identiteit en de zoektocht naar zelfinzicht.

Robertson Davies, geboren in 1913 in Canada, was een van de meest gerespecteerde en geliefde schrijvers van zijn tijd. Bekend om zijn rijke karakterbeschrijvingen, diepgaande thema’s en meesterlijke vertelkunst, heeft Davies een blijvende impact gehad op de literatuur. Zijn werk combineert vaak elementen van humor, mystiek en filosofie, wat resulteert in boeiende en gedenkwaardige leeservaringen. Davies overleed in 1995, maar zijn werk blijft wereldwijd gewaardeerd en gelezen.

English:

In ‘The Manticore,’ readers follow the journey of David Staunton, a successful lawyer who suffers from an existential crisis following the death of his father. David decides to undergo psychoanalysis with Dr. Johanna von Haller in Zurich. During this therapy, he delves deeply into his past, including his complex relationship with his father and the mysterious events that marked his childhood. The story is a fascinating exploration of the human psyche, identity, and the quest for self-understanding.

Robertson Davies, born in 1913 in Canada, was one of the most respected and beloved writers of his time. Known for his rich character descriptions, profound themes, and masterful storytelling, Davies has had a lasting impact on literature. His work often combines elements of humor, mysticism, and philosophy, resulting in captivating and memorable reading experiences. Davies passed away in 1995, but his work continues to be appreciated and read worldwide.

Dimensions 21 × 13,5 cm
isbn10

9025465889