Meridian

Walker, Alice. [Translated by Emeis, Marijke]. Meridian. (Original Title: Meridian). Haarlem: In de Knipscheer, 1979. 225 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 13,5 cm. x 20,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 5928 SKU: SKU-2862 Category:

Nederlands:

Meridian, een zwarte, gescheiden jonge moeder, sluit zich in de jaren zestig aan bij de beweging voor burgerrechten en voert op haar manier in het diepe zuiden van Amerika de strijd voor emancipatie en gelijke rechten en groeit daardoor uit tot een charismatisch figuur. Vrouwen hebben van meet af aan een belangrijke rol gespeeld in de maatschappelijke evolutie van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten. Als arm, onwetend meisje, opgevoed door haar godvruchtige moeder, trouwt Meridian op 17-jarige leeftijd omdat ze een kind krijgt. Ze wordt snel weer in de steek gelaten en staat haar kind af wanneer ze de kans krijgt naar Saxon College te gaan. Haar volledige bewustwording komt op gang en bereikt een hoogtepunt wanneer ze zich in de jaren zestig als activiste aansluit bij de Beweging voor de burgerrechten die dan hoogtijdagen beleeft. De desillusies, frustraties en verbrokkelende solidariteit daarna worden prachtig beschreven. Door dit in flashbacks geschreven boek loopt de liefdesgeschiedenis van Meridian zelf, samen met beelden van het landelijke Zuiden der V.S.

Alice Walker, geboren in 1944, is een prominente Amerikaanse schrijfster en activiste, vooral bekend van haar bekroonde roman “The Color Purple”. Ze groeide op in het diepzuiden van de Verenigde Staten, wat haar diepgaande inzicht gaf in de uitdagingen en strijd van Afro-Amerikanen. Walker’s werk richt zich vaak op de thema’s van racisme, seksisme en armoede, en ze is een invloedrijke stem in de burgerrechtenbeweging. Haar literaire werk, waaronder “Meridian”, reflecteert haar toewijding aan sociale rechtvaardigheid en haar krachtige verhalen over de menselijke ervaring.

English:

Meridian, a black, divorced young mother, joins the civil rights movement in the 1960s and fights for emancipation and equal rights in her own way in the deep South of America, growing into a charismatic figure. Women have played a significant role in the social evolution of the black population of the United States from the very beginning. As a poor, ignorant girl, raised by her devout mother, Meridian marries at 17 because she gets pregnant. She is quickly abandoned and gives up her child when she gets the chance to go to Saxon College. Her full awareness begins to develop and reaches a peak when she joins the Civil Rights Movement as an activist in the 1960s, during its heyday. The disillusionments, frustrations, and crumbling solidarity that follow are beautifully described. The book, written in flashbacks, intertwines Meridian’s own love story with images of the rural South of the USA.

Alice Walker, born in 1944, is a prominent American writer and activist, best known for her award-winning novel “The Color Purple”. She grew up in the Deep South of the United States, which gave her deep insight into the challenges and struggles of African Americans. Walker’s work often focuses on themes of racism, sexism, and poverty, and she is an influential voice in the civil rights movement. Her literary work, including “Meridian”, reflects her commitment to social justice and her powerful storytelling about the human experience.

Dimensions 20,5 × 13,5 cm