Gertrude en Claudius

Updike, John. Gertrude en Claudius. Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 2000. 211 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,00

In stock

Product ID: 5930 SKU: SKU-2872 Category:

Nederlands:

De koning is nog geen twee maanden dood en zijn weduwe is al hertrouwd, met haar zwager. Zoon Hamlet hult zich in het zwart en spuwt zijn gal. De geest van de oude koning waart rond en weeklaagt over moord. Wat is hier gebeurd? Als jonge vrouw wordt prinses Gertrude door haar vader, koning Rorik, uitgehuwelijkt. Het huwelijk blijkt redelijk gelukkig. Maar Gertrudes onvervulde verlangens naar echte liefde verleiden haar ertoe een levensgevaarlijke affaire te beginnen met haar zwager. En dat wanneer ze reeds van middelbare leeftijd is, en moeder van een volwassen zoon, prins Hamlet. Gerutha (Gertrude), enig kind van de Deense koning Rorik, moet tegen haar zin trouwen met de Jutse krijger Horwendil, die haar vader later zal opvolgen. Gerutha gaat later wel houden van haar man en krijgt een zoontje, de gevoelige, afstandelijke Amleth (Hamlet). Toch blijft ze altijd het gevoel houden dat haar man haar is opgedrongen. Als ze vele jaren later haar zwager Fengon ontmoet, gaat ze voor hem de passie voelen die in haar huwelijk ontbreekt. De koning ontdekt hun liefde echter en wil de betrokkenen doden. Om dat te voorkomen vermoordt Fengon zijn broer, wordt zelf koning en trouwt met zijn schoonzuster. De bekende Amerikaanse schrijver (1932-2009) baseert zijn verhaal op enkele Scandinavische legendes en gebruikt deels ook de daar gebruikte namen. Hij toont zich in dit verhaal over wat voorafgaat aan de bekende Shakespeare tragedie Hamlet (1601) een boeiend verteller, die van de bekende hoofdpersonen echte mensen van vlees en bloed maakt. Het prettig leesbare verhaal zal vooral mensen boeien die Hamlet kennen, voor anderen blijft het wat abstract. De vertaling leest prettig.

John Updike (1932-2009) was een vooraanstaande Amerikaanse schrijver, bekend om zijn scherpe observaties en briljante stijl. Zijn werk omvat romans, korte verhalen, gedichten en essays. Updike won tweemaal de Pulitzer Prize en wordt geprezen om zijn bijdragen aan de Amerikaanse literatuur.

English:

The king has been dead for less than two months and his widow has already remarried, to his brother. Son Hamlet dresses in black and spews his anger. The ghost of the old king haunts and laments about murder. What has happened here? As a young woman, Princess Gertrude is married off by her father, King Rorik. The marriage turns out to be reasonably happy. But Gertrude’s unfulfilled desires for true love lead her into a dangerous affair with her brother-in-law. And this when she is already middle-aged and mother to an adult son, Prince Hamlet. Gerutha (Gertrude), the only child of Danish King Rorik, is forced to marry the Jutish warrior Horwendil, who will later succeed her father. Gerutha later grows to love her husband and has a son, the sensitive, distant Amleth (Hamlet). However, she always feels that her husband was imposed on her. Many years later, when she meets her brother-in-law Fengon, she feels the passion that is missing in her marriage. The king discovers their love and wants to kill those involved. To prevent this, Fengon kills his brother, becomes king himself, and marries his sister-in-law. The renowned American author (1932-2009) bases his story on several Scandinavian legends and partially uses the names from those tales. In this story about the events leading up to Shakespeare’s famous tragedy Hamlet (1601), he proves himself to be a captivating storyteller, making the well-known characters come to life as real people. The engaging narrative will particularly appeal to those familiar with Hamlet, while others may find it somewhat abstract. The translation reads smoothly.

John Updike (1932-2009) was a prominent American writer, known for his keen observations and brilliant style. His work includes novels, short stories, poems, and essays. Updike won the Pulitzer Prize twice and is celebrated for his contributions to American literature.

Dimensions 20 × 12,5 cm