Het oude huis

van Schendel, Arthur. Het oude huis. Amsterdam: J. M. Meulenhoff, 1947. 176 pages. Second Edition.
Condition: Good Plus. Hardcover with Dust Jacket.

7,00

In stock

Product ID: 1196 SKU: SKU-7052 Category:

Nederlands:

Het oude huis is een roman van Arthur van Schendel, gepubliceerd in 1947 door J. M. Meulenhoff in Amsterdam. Deze tweede editie, bestaande uit 176 pagina’s, wordt geleverd met een hardcover en een stofomslag. Het boek verkeert in goede staat, ondanks de leeftijd.

De roman volgt het leven van de bewoners van een oud huis dat al generaties lang in dezelfde familie is. Het oude huis fungeert als een centraal personage in het verhaal, symboliserend de geschiedenis en tradities die door de tijd heen zijn doorgegeven. Van Schendel weeft een rijke, gelaagde vertelling waarin de levens van de personages, hun verlangens, angsten en dromen nauw verweven zijn met de fysieke en emotionele ruimte van het huis.

Arthur van Schendel, geboren op 5 maart 1874 in Batavia (nu Jakarta), Nederlands-Indië, en overleden op 11 september 1946 in Amsterdam, was een invloedrijke Nederlandse schrijver. Hij staat bekend om zijn poëtische stijl en diepgaande karakterstudies. In Het oude huis verkent hij thema’s zoals vergankelijkheid, familiebanden en de zoektocht naar betekenis in een veranderende wereld.

Het huis zelf wordt een metafoor voor de menselijke conditie, weerspiegelend de verval en wederopbouw die de personages in hun leven ervaren. Van Schendel’s beschrijvingen van het huis en de omgeving zijn rijk aan detail, waardoor de lezer een levendig beeld krijgt van de setting en de sfeer. De roman is doordrenkt met nostalgie en een gevoel van verloren tijd, maar ook met hoop en veerkracht.

Arthur van Schendel’s schrijfstijl is kenmerkend door zijn lyrische proza en psychologische diepgang. Hij wist op meesterlijke wijze de innerlijke wereld van zijn personages te verkennen en te verbeelden. Zijn werk heeft een blijvende invloed gehad op de Nederlandse literatuur, en Het oude huis is een prachtig voorbeeld van zijn vermogen om het alledaagse en het buitengewone te combineren in een tijdloze vertelling.

Van Schendel’s bijdrage aan de literatuur werd tijdens zijn leven erkend met meerdere literaire prijzen, en hij blijft een gerespecteerde figuur in de literaire wereld. Het oude huis blijft een belangrijk werk voor lezers die geïnteresseerd zijn in de dynamiek van familiegeschiedenis en de impact van tijd en plaats op het menselijk leven.

English:

Het oude huis (The Old House) is a novel by Arthur van Schendel, published in 1947 by J. M. Meulenhoff in Amsterdam. This second edition, consisting of 176 pages, comes with a hardcover and a dust jacket. Despite its age, the book is in good condition.

The novel follows the lives of the inhabitants of an old house that has been in the same family for generations. The old house acts as a central character in the story, symbolizing the history and traditions passed down through time. Van Schendel weaves a rich, layered narrative in which the lives of the characters, their desires, fears, and dreams are intricately intertwined with the physical and emotional space of the house.

Arthur van Schendel, born on March 5, 1874, in Batavia (now Jakarta), Dutch East Indies, and died on September 11, 1946, in Amsterdam, was an influential Dutch writer. He is known for his poetic style and deep character studies. In Het oude huis, he explores themes such as impermanence, family ties, and the search for meaning in a changing world.

The house itself becomes a metaphor for the human condition, reflecting the decay and renewal that the characters experience in their lives. Van Schendel’s descriptions of the house and its surroundings are rich in detail, giving the reader a vivid picture of the setting and atmosphere. The novel is imbued with nostalgia and a sense of lost time, but also with hope and resilience.

Arthur van Schendel’s writing style is characterized by his lyrical prose and psychological depth. He masterfully explored and depicted the inner world of his characters. His work has had a lasting influence on Dutch literature, and Het oude huisis a beautiful example of his ability to combine the ordinary and the extraordinary in a timeless narrative.

Van Schendel’s contribution to literature was recognized during his lifetime with multiple literary awards, and he remains a respected figure in the literary world. Het oude huis remains an important work for readers interested in the dynamics of family history and the impact of time and place on human life.