Zes duizend en één dag verhalen

van de Woestijne, Karel. Zes duizend en één dag verhalen. Brussel: A. Manteau, [1942]. Printed by Vromant, Brussel. 60 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 15,5 cm. x 21 cm..
Condition: Fine. Hardcover.

SUMMARY:
Karel van de Woestijne schreef deze vertellingen op verzoek van De Telegraaf van Amsterdam voor de rubriek Duizend en één Dag verhalen. Zij verschenen in de loop van het jaar 1923.
Inhoud:
– De droom
– De bochel in huis
– Spijt
– Mevrouw Morgenstond heldhaftig
– Het geluk van mijn vriend
– De onwelvoeglijke vreugde.

20,00

In stock

Product ID: 3142 SKU: SKU-4729 Category:

Nederlands:

Zes duizend en één dag verhalen door Karel van de Woestijne is een verzameling van verhalen die de lezer meeneemt door verschillende facetten van het menselijke bestaan. Van de Woestijne’s schrijfstijl is rijk en evocatief, en hij gebruikt een breed scala aan literaire technieken om zijn verhalen tot leven te brengen. De verhalen in deze bundel variëren van het alledaagse tot het fantastische, met elk verhaal dat de diepte en complexiteit van menselijke emoties en ervaringen verkent.

De auteur slaagt erin om de lezers te betrekken door zijn scherpe observaties van menselijke gedragingen en zijn vermogen om diepgaande psychologische inzichten te bieden. Elk verhaal is zorgvuldig opgebouwd met een duidelijke structuur, waardoor de lezer gemakkelijk kan volgen en toch verrast kan worden door onverwachte wendingen. De verhalen behandelen thema’s zoals liefde, verlies, vreugde en verdriet, en bieden een genuanceerde kijk op de menselijke conditie.

Een van de opvallende aspecten van deze verhalenbundel is de manier waarop Van de Woestijne erin slaagt om zijn personages tot leven te brengen. Ze zijn complex, gelaagd en vaak introspectief, waardoor de lezers zich met hen kunnen identificeren en hun worstelingen kunnen begrijpen. De taal die de auteur gebruikt is poëtisch en beeldend, waardoor de lezer gemakkelijk kan visualiseren wat er gebeurt en zich kan onderdompelen in de wereld die hij creëert.

De bundel, gepubliceerd in 1942, biedt ook een interessante blik op de culturele en sociale context van die tijd. Van de Woestijne’s werk reflecteert vaak de spanningen en veranderingen in de maatschappij, en dit is niet anders in Zes duizend en één dag verhalen. Ondanks de moeilijke tijden waarin het boek werd gepubliceerd, straalt het een gevoel van tijdloosheid uit dat het relevant maakt voor moderne lezers.

Karel van de Woestijne, een prominent figuur in de Vlaamse literatuur, staat bekend om zijn diepgaande en soms melancholische benadering van schrijven. Zijn werk wordt vaak gekenmerkt door een sterke emotionele lading en een diep begrip van de menselijke psyche. In Zes duizend en één dag verhalen toont hij opnieuw zijn vaardigheid om complexe gevoelens en situaties op een toegankelijke en boeiende manier te verwoorden.

English:

Zes duizend en één dag verhalen by Karel van de Woestijne is a collection of stories that takes the reader through various facets of human existence. Van de Woestijne’s writing style is rich and evocative, utilizing a wide range of literary techniques to bring his stories to life. The tales in this collection range from the mundane to the fantastical, with each story exploring the depth and complexity of human emotions and experiences.

The author successfully engages readers through his keen observations of human behavior and his ability to offer profound psychological insights. Each story is meticulously structured, allowing the reader to follow easily while still being surprised by unexpected twists. The themes of the stories include love, loss, joy, and sorrow, offering a nuanced view of the human condition.

One of the standout aspects of this collection is the way Van de Woestijne brings his characters to life. They are complex, layered, and often introspective, enabling readers to identify with them and understand their struggles. The language used by the author is poetic and vivid, making it easy for readers to visualize the events and immerse themselves in the world he creates.

Published in 1942, the collection also provides an interesting glimpse into the cultural and social context of the time. Van de Woestijne’s work often reflects the tensions and changes in society, and this is no different in Zes duizend en één dag verhalen. Despite the difficult times in which the book was published, it exudes a sense of timelessness that makes it relevant to modern readers.

Karel van de Woestijne, a prominent figure in Flemish literature, is known for his profound and sometimes melancholic approach to writing. His work is often characterized by a strong emotional charge and a deep understanding of the human psyche. In Zes duizend en één dag verhalen, he once again demonstrates his ability to articulate complex emotions and situations in an accessible and engaging manner.

Dimensions 21 × 15,5 cm