Vallende vrouw

Spaink, Karin. Vallende vrouw. Autobiografie van een lichaam. Amsterdam: Van Gennep, 1993. Printed by Ten Brink Meppel, Meppel. 187 pages. 1 Volume. [First Edition]. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9060128964

isbn13: 9789060128978

2,50

In stock

Product ID: 2527 SKU: SKU-2075 Category:

Nederlands:

Karin Spaink (1957) is een Nederlandse schrijfster, columniste, en activiste. Ze heeft sinds 1986 multiple sclerose (MS), een chronische ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Spaink staat bekend om haar kritische en persoonlijke benadering van maatschappelijke kwesties, vooral op het gebied van gezondheid, privacy en digitale vrijheid.

Vallende vrouw. Autobiografie van een lichaam is een autobiografisch werk waarin Spaink haar ervaringen met MS beschrijft. Het boek werd gepubliceerd in 1993 door Van Gennep in Amsterdam en gedrukt door Ten Brink Meppel. Deze eerste editie bevat 187 pagina’s en is uitgevoerd in een softcover met perfecte binding.

In Vallende vrouw vertelt Spaink niet alleen over de fysieke en emotionele uitdagingen die haar ziekte met zich meebrengt, maar onderzoekt ze ook de bredere sociale en culturele implicaties van leven met een handicap. Ze vermijdt de clichématige verhalen over ziekte en focust in plaats daarvan op unieke en vaak onbesproken aspecten van haar ervaring, zoals de veranderde relatie tussen denken en doen, en de invloed van sociale cultuur rondom ziekte en handicaps. Ze bespreekt ook haar kritiek op de medische gemeenschap en de manieren waarop ziekten worden behandeld en begrepen in de samenleving. Het boek biedt inzicht in haar persoonlijke strijd en haar vermogen om betekenis te vinden ondanks de beperkingen die haar ziekte met zich meebrengt.

English:

Karin Spaink (born 1957) is a Dutch writer, columnist, and activist. She has had multiple sclerosis (MS), a chronic disease affecting the central nervous system, since 1986. Spaink is known for her critical and personal approach to societal issues, particularly in the areas of health, privacy, and digital freedom.

Vallende vrouw. Autobiografie van een lichaam (Falling Woman: Autobiography of a Body) is an autobiographical work in which Spaink describes her experiences with MS. The book was published in 1993 by Van Gennep in Amsterdam and printed by Ten Brink Meppel. This first edition contains 187 pages and is presented in a softcover with perfect binding.

In Vallende vrouw, Spaink not only discusses the physical and emotional challenges brought by her disease but also explores the broader social and cultural implications of living with a disability. She avoids the clichéd narratives of illness and instead focuses on unique and often unspoken aspects of her experience, such as the altered relationship between thought and action and the influence of social culture surrounding illness and disabilities. She also addresses her criticism of the medical community and the ways diseases are treated and understood in society. The book provides insight into her personal struggle and her ability to find meaning despite the limitations imposed by her illness.

isbn10

9060128964

isbn13

9789060128978