Stadsliefde: scènes in Parijs

Van Dis, Arriaan. Stadsliefde. Scènes In Parijs. Met foto’s van Tessa van der Waals en Frans Toet. Amsterdam – Antwerpen: Uitgeverij Augustus, 2011. 270 pages. Volumes: 1 volume. Second Edition. 21,1 cm. x 15,6 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,00

In stock

Product ID: 1507 SKU: SKU-4745 Category:

Nederlands:

Stadsliefde. Scènes In Parijs door Adriaan van Dis is een betoverend verslag van zijn tijd in Parijs, waar hij meer dan zeven jaar heeft gewoond. Ondanks zijn verhuizing blijft hij zich sterk verbonden voelen met de stad en probeert hij er de helft van zijn tijd door te brengen. Van Dis huurt een bescheiden kamer, een zogenaamde chambre de bonne, waar hij een deel van zijn boeken bewaart en van waaruit hij de stad regelmatig verkent. Hij vermijdt de toeristische hotspots en richt zich op de minder bekende wijken, waardoor hij een intieme en authentieke kijk op Parijs biedt.

Voor Van Dis is Parijs een stad die voortdurend in beweging is, met een rijke en soms pijnlijke geschiedenis die in elke straat voelbaar is. Hij observeert het alledaagse leven en legt de complexe dynamiek van de stad bloot, van de kleurrijke gemeenschappen tot de verborgen wereld van illegalen. Zijn wandelingen brengen hem in contact met diverse personages, zoals de zoon van zijn werkster uit Sri Lanka met wie hij gaat boksen, en een verlepte danseres in een variététheater.

De auteur neemt de lezer mee door de straten van Parijs en toont de stad vanuit unieke perspectieven. Hij verkent de sociale en culturele veranderingen die de stad ondergaat en beschrijft zijn ervaringen met een scherp oog voor detail en een diep begrip van de menselijke conditie. In Stadsliefde combineert Van Dis zijn dagboekaantekeningen en verhalen tot een fascinerend portret van een stad in verandering.

Van Dis’ schrijfstijl is meeslepend en beeldend, waardoor de lezer zich moeiteloos kan inleven in zijn ervaringen en observaties. De foto’s van Tessa van der Waals en Frans Toet voegen een visuele dimensie toe aan het boek, waardoor de verhalen nog levendiger worden. Stadsliefde is niet alleen een liefdesbrief aan Parijs, maar ook een diepgaande verkenning van de stad en haar inwoners.

Adriaan van Dis, een gerenommeerde Nederlandse auteur, staat bekend om zijn scherpe en vaak persoonlijke schrijfstijl. Geboren in 1946, begon hij zijn carrière als journalist voordat hij zich volledig aan het schrijven wijdde. Van Dis heeft verschillende prijzen gewonnen voor zijn werk, waaronder de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre. Zijn romans en verhalen worden gekenmerkt door een diepgaand onderzoek van sociale en culturele thema’s, vaak gebaseerd op zijn eigen ervaringen en observaties. Naast Stadsliefde heeft Van Dis een breed scala aan werken gepubliceerd die zich richten op diverse onderwerpen, van kolonialisme tot persoonlijke identiteit.

English:

Stadsliefde. Scènes In Parijs by Adriaan van Dis is an enchanting account of his time in Paris, where he lived for more than seven years. Despite moving, he remains deeply connected to the city and tries to spend half of his time there. Van Dis rents a modest room, known as a chambre de bonne, where he keeps some of his books and from where he regularly explores the city. He avoids tourist hotspots and focuses on the lesser-known neighborhoods, offering an intimate and authentic view of Paris.

For Van Dis, Paris is a city in constant motion, with a rich and sometimes painful history that is palpable in every street. He observes everyday life and exposes the complex dynamics of the city, from colorful communities to the hidden world of illegal immigrants. His walks bring him into contact with diverse characters, such as the son of his Sri Lankan maid with whom he goes boxing, and a faded dancer in a variety theater.

The author takes the reader through the streets of Paris, showing the city from unique perspectives. He explores the social and cultural changes the city undergoes and describes his experiences with a keen eye for detail and a deep understanding of the human condition. In Stadsliefde, Van Dis combines his diary notes and stories into a fascinating portrait of a city in flux.

Van Dis’s writing style is captivating and vivid, allowing the reader to easily immerse themselves in his experiences and observations. The photographs by Tessa van der Waals and Frans Toet add a visual dimension to the book, making the stories even more vivid. Stadsliefde is not only a love letter to Paris but also a profound exploration of the city and its inhabitants.

Adriaan van Dis, a renowned Dutch author, is known for his sharp and often personal writing style. Born in 1946, he began his career as a journalist before fully dedicating himself to writing. Van Dis has won several awards for his work, including the Constantijn Huygens Prize for his entire oeuvre. His novels and stories are characterized by an in-depth examination of social and cultural themes, often based on his own experiences and observations. In addition to Stadsliefde, Van Dis has published a wide range of works that focus on various subjects, from colonialism to personal identity.

Dimensions 15,6 × 21,1 cm