Schimmen om een schemerlamp

Daisne, Johan. Schimmen om een schemerlamp. Met achttien pentekeningen van Eug. Hermans. Brussel: A. Manteau, 1946. 163 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 14 cm. x 21,5 cm..
Condition: Good. Hardcover.

12,50

In stock

Product ID: 2716 SKU: SKU-5795 Category:

Nederlands:

Schimmen om een schemerlamp door Johan Daisne is een fascinerende bundel die de lezer meeneemt in een wereld van mysterie en melancholie. Deze eerste editie, geïllustreerd met achttien pentekeningen van Eug. Hermans, biedt een unieke visuele aanvulling op de verhalen. Het boek werd in 1946 gepubliceerd door A. Manteau en is een uitstekend voorbeeld van Daisne’s vermogen om realiteit en verbeelding op een naadloze manier te verweven.

De verhalen in deze bundel variëren in toon en thema, maar ze delen allemaal een gevoel van introspectie en een diepgaande verkenning van de menselijke psyche. Daisne, bekend om zijn rol in de Vlaamse magisch-realistische beweging, gebruikt zijn kenmerkende stijl om alledaagse gebeurtenissen te transformeren in momenten van wonder en betekenis. De titel van de bundel, Schimmen om een schemerlamp, suggereert een sfeer van vervagende grenzen tussen het bekende en het onbekende, het zichtbare en het onzichtbare.

Door middel van de pentekeningen van Hermans wordt de sfeer van de verhalen versterkt, waarbij de illustraties een donkere, soms spookachtige kwaliteit hebben die perfect aansluit bij de thema’s van de verhalen. Deze samenwerking tussen auteur en illustrator maakt het boek tot een visueel en literair kunstwerk.

Johan Daisne, pseudoniem van Herman Thiery, werd geboren in 1912 en staat bekend als een van de pioniers van het magisch realisme in de Vlaamse literatuur. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande psychologische diepgang en een vermogen om de grenzen tussen realiteit en fantasie te vervagen. Daisne’s schrijfstijl is lyrisch en vaak introspectief, met een nadruk op de innerlijke belevingswereld van zijn personages. Naast Schimmen om een schemerlamp heeft hij tal van andere romans, verhalenbundels en essays geschreven die zijn positie als een vooraanstaande figuur in de Vlaamse literatuur hebben versterkt. Zijn werk blijft tot op de dag van vandaag invloedrijk, en zijn bijdragen aan de literatuur worden algemeen erkend en gewaardeerd.

English:

Schimmen om een schemerlamp (Shadows Around a Lampshade) by Johan Daisne is a fascinating collection that takes the reader into a world of mystery and melancholy. This first edition, illustrated with eighteen pen drawings by Eug. Hermans, provides a unique visual complement to the stories. The book, published in 1946 by A. Manteau, is an excellent example of Daisne’s ability to seamlessly blend reality and imagination.

The stories in this collection vary in tone and theme, but they all share a sense of introspection and a deep exploration of the human psyche. Daisne, known for his role in the Flemish magical realism movement, uses his signature style to transform everyday occurrences into moments of wonder and significance. The title of the collection, Schimmen om een schemerlamp, suggests an atmosphere of fading boundaries between the known and the unknown, the visible and the invisible.

Through Hermans’ pen drawings, the mood of the stories is enhanced, with the illustrations possessing a dark, sometimes eerie quality that perfectly aligns with the themes of the tales. This collaboration between author and illustrator makes the book both a visual and literary masterpiece.

Johan Daisne, pseudonym of Herman Thiery, was born in 1912 and is known as one of the pioneers of magical realism in Flemish literature. His work is characterized by deep psychological insight and an ability to blur the lines between reality and fantasy. Daisne’s writing style is lyrical and often introspective, with an emphasis on the inner experiences of his characters. In addition to Schimmen om een schemerlamp, he has written numerous other novels, short story collections, and essays that have cemented his position as a leading figure in Flemish literature. His work continues to be influential, and his contributions to literature are widely recognized and appreciated to this day.

Dimensions 21,5 × 14 cm