Rozen op ijs

Van Paemel, Monika. Rozen op ijs. Amsterdam: Meulenhoff, 1997. 416 pages. 1 Volume. Second Edition. 14 cm. x 21,5 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9029050152

1,50

In stock

Product ID: 2504 SKU: SKU-2082 Category:

Nederlands:

Monika van Paemel (1945) is een Vlaamse schrijfster die bekend staat om haar diepgaande en complexe verkenningen van identiteit, relaties en maatschappelijke thema’s. Haar werk is vaak autobiografisch van aard en bevat sterke vrouwelijke personages die strijden met persoonlijke en sociale conflicten.

Rozen op ijs volgt het verhaal van Perla van Puynbroeck, die naar de Noordpool reist om politieke corruptie aan het licht te brengen. De reis voltrekt zich in vijf episodes, waarbij Perla pendelt tussen heden en verleden op zoek naar haar identiteit. Haar leven wordt beïnvloed door de complexiteit van man-vrouwrelaties, waarbij de auteur mannen als onbekwaam om te leven afschildert, terwijl vrouwen het leven koesteren. Perla is een strijdbare milieu-activiste die zich bezighoudt met de leugens van macht en politiek, terwijl ze worstelt met haar eigen verleden en de herinneringen aan haar grootouders, vader, vrienden, minnaars en dochter.

Deze roman verkent diepgaande thema’s zoals identiteit, herinnering, en de strijd tegen maatschappelijke corruptie, en biedt een rijke en complexe leeservaring door de veelzijdige en strijdbare hoofdpersoon Perla.

English:

Monika van Paemel (born 1945) is a Flemish writer known for her in-depth and complex explorations of identity, relationships, and societal themes. Her work is often autobiographical in nature, featuring strong female characters grappling with personal and social conflicts.

Rozen op ijs (Roses on Ice) follows the story of Perla van Puynbroeck, who travels to the North Pole to uncover political corruption. The journey unfolds in five episodes, with Perla oscillating between the present and the past in her quest for identity. Her life is dominated by the complexity of male-female relationships, where the author portrays men as incapable of living, while women, dependent on them, nurture life. Perla is a combative environmental activist dealing with the lies of power and politics, while struggling with her own past and memories of her grandparents, father, friends, lovers, and daughter.

This novel explores profound themes such as identity, memory, and the fight against societal corruption, offering a rich and complex reading experience through its multifaceted and determined protagonist, Perla.

Dimensions 21,5 × 14 cm
isbn10

9029050152