Klein beginnen

Carmiggelt, Simon. [Illustrated by Dicke, Otto]. Klein beginnen. Amsterdam: De Arbeiderspers, MCML [1950]. 126 pages. 1 Volume. [First Edition]. 13,5 cm. x 20 cm. Full cloth hardcover. Case binding. Condition: Fine.

6,00

In stock

Product ID: 3122 SKU: SKU-0001 Category:

Nederlands:

“Klein beginnen” is een heerlijke verzameling korte verhalen van de gevierde Nederlandse auteur Simon Carmiggelt, voor het eerst gepubliceerd in 1950 door De Arbeiderspers. Deze eerste editie, geïllustreerd door Otto Dicke, beslaat 126 pagina’s en meet 13,5 cm x 20 cm. De verhalen in dit boek tonen Carmiggelts unieke vermogen om de subtiliteiten van het dagelijks leven te observeren en te reflecteren, doordrenkt met humor en weemoed. De samenwerking met Dicke voegt een extra laag charme toe, waarbij de illustraties de proza van Carmiggelt perfect aanvullen.

Simon Carmiggelt (1913-1987) was een productieve Nederlandse schrijver en journalist, het meest bekend om zijn dagelijkse columns in de krant Het Parool, geschreven onder het pseudoniem “Kronkel.” Zijn werk raakte een gevoelige snaar bij lezers en bezorgde hem een blijvende plaats in de Nederlandse literatuur. Carmiggelts schrijfstijl staat bekend om zijn humor, warmte en diepe empathie voor gewone mensen. In zijn illustere carrière publiceerde hij talrijke boeken, waaronder vele verzamelingen van zijn geliefde columns, die inmiddels klassiekers in de Nederlandse literatuur zijn geworden. Zijn rubriek `Kronkel’ was om zijn hoge graad van herkenbaarheid geliefde dagelijkse kost bij het Nederlandse lezerspubliek.

Kan het werk van Carmiggelt na bijna 50 jaar nog tegen herlezing? Tot mijn verbazing: jazeker. De taal is niet verouderd, de verhalen ontroeren nog steeds. Carmiggelt was een van de eerste schrijvers die het medium krant verbond met de literatuur: vluchtig, maar actueel.

English:

“Klein beginnen” is a delightful collection of short stories by the celebrated Dutch author Simon Carmiggelt, first published in 1950 by De Arbeiderspers. This first edition, illustrated by Otto Dicke, spans 126 pages and measures 13.5 cm x 20 cm. The stories in this book showcase Carmiggelt’s unique ability to observe and reflect on the subtleties of everyday life, infused with humor and poignancy. The collaboration with Dicke adds an extra layer of charm, with the illustrations perfectly complementing Carmiggelt’s prose.

Simon Carmiggelt (1913-1987) was a prolific Dutch writer and journalist, best known for his daily columns in the newspaper Het Parool, written under the pseudonym “Kronkel.” His work resonated deeply with readers, earning him a lasting place in Dutch literature. Carmiggelt’s writing style is noted for its wit, warmth, and deep empathy for ordinary people. Over his illustrious career, he published numerous books, including many collections of his beloved columns, which have become classics in Dutch literature. His column ‘Kronkel’ was a beloved daily feature for the Dutch readership, appreciated for its high degree of relatability.

Can Carmiggelt’s work withstand rereading after nearly 50 years? To my surprise: absolutely. The language remains timeless, and the stories still touch the heart. Carmiggelt was one of the first writers to connect the medium of the newspaper with literature: ephemeral yet current.

Dimensions 20 × 13,5 cm