Tien verhalen

Bordewijk, F.. Tien verhalen. Elseviers Weekblad, 1956. 125 pages. 1 Volume. [First Edition]. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Good Minus.

2,00

In stock

Product ID: 3125 SKU: SKU-2122 Category:

Nederlands:

Tien verhalen door F. Bordewijk, gepubliceerd door Elseviers Weekblad in 1956, bevat 125 pagina’s en is de eerste editie. Dit boek is 12,5 cm x 20 cm groot en bevindt zich in een redelijk goede staat met een softcover en perfecte binding.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) was een vooraanstaand Nederlandse schrijver, bekend om zijn unieke schrijfstijl en beklemmende verhalen. Zijn werk omvat zowel korte verhalen als romans, waarbij hij vaak experimenteerde met taal en structuur. Bordewijk’s verhalen worden gekenmerkt door hun krachtige, beknopte taal en vaak dystopische en surrealistische thematiek.

Tien verhalen is een verzameling van korte verhalen die verschillende aspecten van de menselijke conditie verkennen. Bordewijk’s kenmerkende stijl is duidelijk aanwezig in deze bundel, met verhalen die variëren van grimmige realiteit tot surrealistische vertellingen. Elk verhaal biedt een diepgaande blik op de complexiteit van het menselijk leven en de vaak sombere kanten van de samenleving. De bundel is een uitstekend voorbeeld van Bordewijk’s vermogen om met weinig woorden een sterke impact te maken, en toont zijn meesterschap in het creëren van beklemmende en intrigerende verhalen.

De verhalen in deze bundel zijn:

 1. Xandra en de pendule
 2. Meneer Pem heeft een droom
 3. Een huwelijksreis
 4. Belasting naar draagkracht
 5. Mijn buurman
 6. De zwijgzame knipklant
 7. Droom of visioen?
 8. Het horloge
 9. Kamer 7
 10. De noordkant van de Näobühler

English:

Tien verhalen (Ten Stories) by F. Bordewijk, published by Elseviers Weekblad in 1956, contains 125 pages and is the first edition. The book measures 12.5 cm x 20 cm and is in good condition, with a softcover and perfect binding.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) was a prominent Dutch writer, known for his unique writing style and compelling stories. His work includes both short stories and novels, often experimenting with language and structure. Bordewijk’s stories are characterized by their powerful, concise language and frequently dystopian and surreal themes.

Tien verhalen is a collection of short stories that explore various aspects of the human condition. Bordewijk’s distinctive style is evident throughout this collection, with stories ranging from grim reality to surreal tales. Each story offers a deep look into the complexities of human life and the often somber sides of society. The collection is an excellent example of Bordewijk’s ability to make a strong impact with few words, showcasing his mastery in creating compelling and intriguing stories.

The stories in this collection are:

 1. Xandra and the Pendulum
 2. Mr. Pem Has a Dream
 3. A Honeymoon
 4. Tax According to Ability
 5. My Neighbor
 6. The Silent Barber
 7. Dream or Vision?
 8. The Watch
 9. Room 7
 10. The North Side of the Näobühler
Dimensions 20 × 12,5 cm