Jessica

Claus, Hugo. Jessica. Amsterdam: De Bezige Bij, 1977. 127 pages. [First Edition], [First Impression]. 200 mm. x 126 mm. Softcover. Perfect binding. Condition: Good.

isbn10: 9023406141

3,50

In stock

Product ID: 1488 SKU: SKU-3051 Category:

Nederlands

Turbulente gebeurtenissen spelen zich gedurende één avond en nacht af in het brein en voor de ogen van de hoofdpersoon die, op een breekpunt in zijn leven, omringd wordt door vrouwengedaanten, fantomen van vlees en bloed, en schrikbeelden uit het verleden. “Jessica!” een bizarre seksuele fantasmagorie, geprojecteerd op het grootscherm van geheime gedachten, verlangens en kwellingen.

In deze roman beschrijft Hugo Claus een zeer korte periode – een avond en een nacht – uit het leven van een man, Paul, die omringd wordt door verschillende vrouwen. Seksualiteit – in verschillende vormen – speelt een belangrijke rol in dit boek. Daarnaast vindt de lezer in dit boek al dan niet gefantaseerd geweld, wilde avonturen en tal van droombeelden. Paul, echtgenoot en vader, is voortdurend op zoek naar de andere geliefde. Zij verschijnt aan hem in verschillende gedaanten en laat hem eenmaal ondergaan wat hij zich in zijn dromen kan voorstellen. Het ontbreekt in ‘Jessica’ niet aan spot en ironie, de roman leest vlot, maar behoort zeker niet tot de hoogtepunten in het oeuvre van Hugo Claus.

Hugo Claus (1929-2008) was een Belgische schrijver, dichter, schilder en regisseur. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste auteurs van de Lage Landen en zijn werk omvat een breed scala aan genres en stijlen. Claus staat bekend om zijn complexe en vaak controversiële thematiek, evenals zijn innovatieve gebruik van taal en verteltechnieken. Zijn oeuvre omvat romans, poëzie, toneelstukken en essays, en hij werd vele malen bekroond voor zijn bijdragen aan de literatuur. “Het verdriet van België” is een van zijn bekendste werken.

English

Turbulent events unfold over the course of one evening and night in the mind and before the eyes of the protagonist, who, at a breaking point in his life, is surrounded by female figures, phantoms of flesh and blood, and specters from the past. “Jessica!” is a bizarre sexual phantasmagoria, projected on the widescreen of secret thoughts, desires, and torments.

In this novel, Hugo Claus describes a very short period – an evening and a night – in the life of a man, Paul, who is surrounded by various women. Sexuality – in different forms – plays a significant role in this book. Additionally, the reader encounters both real and imagined violence, wild adventures, and numerous dream images. Paul, a husband and father, is constantly searching for the other lover. She appears to him in various forms and allows him to experience what he can imagine in his dreams. “Jessica” does not lack sarcasm and irony, the novel reads smoothly but certainly does not belong to the highlights in Hugo Claus’s oeuvre.

Hugo Claus (1929-2008) was a Belgian writer, poet, painter, and director. He is considered one of the most important authors of the Low Countries, and his work spans a wide range of genres and styles. Claus is known for his complex and often controversial themes, as well as his innovative use of language and narrative techniques. His oeuvre includes novels, poetry, plays, and essays, and he was awarded numerous times for his contributions to literature. “The Sorrow of Belgium” is one of his most famous works.

Weight 165 kg
Dimensions 126 × 200 cm
isbn10

9023406141