Rozegeur en maneschijn

Lanoye, Tom. Rozegeur en maneschijn . Leuven: Kritak, 1983. 118 pages. First Edition, First Impression.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

25,00

In stock

Product ID: 1492 SKU: SKU-3090 Category:

Nederlands:

“Rozegeur en maneschijn” is een verzameling polemische teksten van Tom Lanoye, uitgegeven in 1983. In dit werk richt Lanoye zijn kritische pijlen voornamelijk op Belgische, met name Vlaamse, auteurs. Onder de prominente doelwitten bevinden zich grote namen zoals Hugo Claus, evenals minder bekende schrijvers zoals Speliers en Van de Berge. Lanoye bekritiseert ook de cynische exploitatie na de dood van de jonggestorven dichter Jotie ‘t Hooft. In een hekeldicht, geïnspireerd door Byron, richt hij zijn pijlen op de schrijvers uit de vijftiger jaren vanwege hun reactie op de “Komrij-bloemlezing”, en schildert hij Simon Vinkenoog genadeloos af. Het vierde deel van de bundel bevat enkele creatieve voorbeelden van Lanoye’s eigen werk. Hoewel de auteur met deze verzameling geen hoog literair niveau bereikt, biedt het boekje toch vermakelijke lectuur, vooral voor Vlaamse lezers. Lanoye is ook bekend als een performer en dichter.

Tom Lanoye (1958) is een Vlaamse schrijver, dichter, columnist, scenarist en theatermaker. Hij staat bekend om zijn veelzijdigheid en zijn scherpe, vaak satirische stijl. Lanoye’s werk varieert van poëzie en romans tot theaterstukken en columns. Hij heeft talloze prijzen gewonnen en wordt geprezen om zijn bijdrage aan de Vlaamse en Nederlandse literatuur. Zijn optredens als performing poet hebben hem een unieke plaats in het literaire landschap opgeleverd, waarbij hij erin slaagt om zijn werk zowel op papier als op het podium tot leven te brengen.

English:

“Rozegeur en maneschijn” is a collection of polemical texts by Tom Lanoye, published in 1983. In this work, Lanoye targets primarily Belgian, specifically Flemish, authors with his critical commentary. Among the prominent targets are renowned names such as Hugo Claus, as well as lesser-known writers like Speliers and Van de Berge. Lanoye also criticizes the cynical exploitation following the early death of poet Jotie ‘t Hooft. In a satire inspired by Byron, he castigates the writers from the 1950s for their reaction to the “Komrij anthology” and mercilessly characterizes Simon Vinkenoog. The fourth part of the collection showcases some of Lanoye’s own creative work. While the author does not reach a high literary level with this collection, it offers entertaining reading, especially for Flemish readers. Lanoye is also known as a performing poet.

Tom Lanoye (1958) is a Flemish writer, poet, columnist, screenwriter, and theater maker. He is known for his versatility and sharp, often satirical style. Lanoye’s work ranges from poetry and novels to plays and columns. He has won numerous awards and is praised for his contribution to Flemish and Dutch literature. His performances as a performing poet have earned him a unique place in the literary landscape, managing to bring his work to life both on paper and on stage.