Halte op verzoek

Francken, Fritz; Halte Op Verzoek; (?); Van Uffelen; Antwerpen, First Edition, Softcover, Dutch. Richtprijs/prix cible/target price: 25 €. Opmerkingen/commentaires/comments: Gesigneerd door de auteur;

25,00

In stock

Product ID: 3148 SKU: SKU-7032 Category:

Nederlands

Halte Op Verzoek van Fritz Francken is een boeiende roman, gepubliceerd door Van Uffelen in Antwerpen. Deze eerste editie is uitgevoerd in een zachte kaft. Het boek bevat een handtekening van de auteur, wat het een extra waardevol verzamelobject maakt voor liefhebbers van literatuur.

De roman, hoewel de exacte publicatiedatum onbekend is, toont Francken’s karakteristieke stijl en inzicht in menselijke emoties en situaties. De titel Halte Op Verzoek suggereert een verhaal vol onverwachte wendingen en ontmoetingen, waarbij personages geconfronteerd worden met keuzes en gevolgen die hun leven diepgaand beïnvloeden.

Fritz Francken, een opmerkelijke Belgische schrijver uit de 20e eeuw, stond bekend om zijn vermogen om complexe menselijke emoties en situaties te beschrijven. Geboren in een tijd van grote maatschappelijke veranderingen, weerspiegelt zijn werk vaak de worstelingen en dilemma’s van zijn tijd. Echter, Francken’s reputatie is niet zonder controverse; hij stond bekend om zijn fascistische sympathieën en zijn collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit aspect van zijn leven heeft een blijvende schaduw geworpen over zijn literaire bijdragen. Ondanks deze donkere periode, wist Francken complexe emoties en situaties met precisie en empathie te beschrijven, wat zijn werk nog steeds waardevol en relevant maakt voor moderne lezers. Zijn nalatenschap blijft voortleven in de rijke literaire traditie van Vlaanderen, zij het met een kritische blik op zijn politieke keuzes.

English

Halte Op Verzoek by Fritz Francken is an intriguing novel, published by Van Uffelen in Antwerp. This first edition is presented in a softcover. The book features the author’s signature, making it a particularly valuable collectible for literature enthusiasts.

The novel, although the exact publication date is unknown, showcases Francken’s characteristic style and insight into human emotions and situations. The title Halte Op Verzoek (Stop on Request) suggests a story full of unexpected twists and encounters, where characters are faced with choices and consequences that profoundly affect their lives.

Fritz Francken, a notable Belgian writer from the 20th century, was known for his ability to describe complex human emotions and situations. Born during a time of significant societal changes, his work often reflects the struggles and dilemmas of his era. However, Francken’s reputation is not without controversy; he was known for his fascist sympathies and collaboration with the German occupiers during World War II. This aspect of his life has cast a lasting shadow over his literary contributions. Despite this dark period, Francken managed to describe complex emotions and situations with precision and empathy, making his work still valuable and relevant for modern readers. His legacy continues to live on in the rich literary tradition of Flanders, albeit with a critical eye on his political choices.

Dimensions 17,5 × 13 cm