Een prinses was verdwenen

De Visscher, Lode. Een prinses was verdwenen. Wetteren: Odal, 1952. Printed by Bracke, Wetteren. 102 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition, First Impression. 17,5 cm. x 21 cm..
Condition: Good. Small tear in half title page. Softcover. Sewn Softcover. Signatures: Dedication of the Author: “Voor Gaston en Blanche, L. De Visscher”.

10,00

In stock

Product ID: 3150 SKU: SKU-7066 Category:

Nederlands:

Een prinses was verdwenen is een roman van Lode De Visscher, gepubliceerd in 1952 door Odal in Wetteren en gedrukt door Bracke. Dit boek, bestaande uit 102 pagina’s, is een eerste editie en eerste druk. Het meet 17,5 cm x 21 cm en verkeert in goede staat, hoewel er een kleine scheur in de schutbladzijde zit. Het heeft een zachte kaft met een genaaide binding en bevat een opdracht van de auteur: “Voor Gaston en Blanche, L. De Visscher”.

Lode De Visscher, een Vlaamse schrijver, staat bekend om zijn meeslepende verhalen en scherpe observaties van de menselijke natuur. Een prinses was verdwenen is geen uitzondering, met een boeiend plot en diepgaande karakterstudies. De roman volgt het mysterieuze verdwijnen van een prinses en de gevolgen hiervan voor degenen die dicht bij haar staan. Het verhaal is doordrenkt van spanning en emotie, en onthult geleidelijk de complexe relaties en verborgen waarheden van de personages.

De Visscher’s schrijfstijl is helder en evocatief, met een scherp oog voor detail en een talent voor het creëren van levendige scènes. Hij weet de lezer mee te nemen in de wereld van zijn personages, waarbij hij zowel hun innerlijke leven als de externe gebeurtenissen die hen beïnvloeden, nauwgezet beschrijft. Het boek onderzoekt thema’s zoals verlies, zoektocht naar identiteit en de kracht van waarheid en leugens.

De opdracht in het boek aan Gaston en Blanche suggereert een persoonlijke band tussen de auteur en de geadresseerden, wat een extra laag van intimiteit toevoegt aan dit exemplaar. Dit maakt het boek niet alleen een literair werk, maar ook een stuk van persoonlijke geschiedenis.

Een prinses was verdwenen is een waardevolle toevoeging aan de Vlaamse literatuur, en de verhalen van Lode De Visscher blijven relevant en inspirerend voor moderne lezers. Zijn vermogen om complexe menselijke emoties en situaties op een toegankelijke en boeiende manier te verwoorden, maakt hem tot een gerespecteerde en geliefde schrijver.

English:

Een prinses was verdwenen (A Princess Had Disappeared) is a novel by Lode De Visscher, published in 1952 by Odal in Wetteren and printed by Bracke. This book, consisting of 102 pages, is a first edition and first impression. It measures 17.5 cm x 21 cm and is in good condition, although there is a small tear in the half title page. It features a softcover with sewn binding and includes a dedication from the author: “Voor Gaston en Blanche, L. De Visscher”.

Lode De Visscher, a Flemish writer, is known for his captivating stories and keen observations of human nature. Een prinses was verdwenen is no exception, with an engaging plot and deep character studies. The novel follows the mysterious disappearance of a princess and the repercussions this event has on those close to her. The story is filled with tension and emotion, gradually revealing the complex relationships and hidden truths of the characters.

De Visscher’s writing style is clear and evocative, with a sharp eye for detail and a talent for creating vivid scenes. He immerses the reader in the world of his characters, meticulously describing both their inner lives and the external events that affect them. The book explores themes such as loss, the search for identity, and the power of truth and lies.

The dedication in the book to Gaston and Blanche suggests a personal connection between the author and the recipients, adding an extra layer of intimacy to this copy. This makes the book not only a literary work but also a piece of personal history.

Een prinses was verdwenen is a valuable addition to Flemish literature, and Lode De Visscher’s stories continue to be relevant and inspiring to modern readers. His ability to convey complex human emotions and situations in an accessible and engaging manner makes him a respected and beloved writer.

Dimensions 21 × 17,5 cm