Een bizonder vreemde dief

Vanvugt, Ewald. Een bizonder vreemde dief. Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. 148 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Literaire reuzenpocket. Second Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover.

6,00

In stock

Product ID: 2695 SKU: SKU-2144 Category:

Nederlands:

Een bizonder vreemde dief door Ewald Vanvugt is een roman die oorspronkelijk werd gepubliceerd in 1964 door De Bezige Bij. Dit is de tweede editie in de serie Literaire reuzenpocket. Het boek omvat 148 pagina’s en meet 12,5 cm x 20 cm. Het verhaal draait om een unieke dief die op een buitengewone manier betrokken raakt bij zijn misdaden, waarbij het verhaal zich ontvouwt door de lens van de Nederlandse literatuur uit de jaren zestig.

De roman volgt het leven van een dief die zich onderscheidt door zijn ongewone methoden en morele dilemma’s. In plaats van een simpele misdaadroman biedt Vanvugt een diepere verkenning van de menselijke psyche en de drijfveren achter crimineel gedrag. De hoofdpersoon balanceert voortdurend tussen goed en kwaad, waarbij zijn acties vaak worden gerechtvaardigd door complexe motieven die verder gaan dan eenvoudige hebzucht. Dit maakt de roman niet alleen spannend, maar ook een interessante studie van karakter en motivatie.

Ewald Vanvugt (1943) is een Nederlandse schrijver en journalist, bekend om zijn scherpe en vaak satirische kijk op historische en maatschappelijke kwesties. Hij heeft verschillende boeken geschreven over uiteenlopende onderwerpen, waaronder koloniale geschiedenis en milieu. Vanvugt staat bekend om zijn kritische benadering en het gebruik van humor en ironie in zijn werk. Zijn schrijfstijl kenmerkt zich door een diepgaande analyse van menselijke motieven en een scherp oog voor detail, wat zijn verhalen zowel onderhoudend als inzichtelijk maakt.

English:

Een bizonder vreemde dief by Ewald Vanvugt is a novel originally published in 1964 by De Bezige Bij. This is the second edition in the Literaire reuzenpocket series. The book consists of 148 pages and measures 12.5 cm x 20 cm. The story revolves around a unique thief who becomes involved in his crimes in an extraordinary way, with the narrative unfolding through the lens of Dutch literature from the 1960s.

The novel follows the life of a thief distinguished by his unusual methods and moral dilemmas. Instead of a simple crime story, Vanvugt offers a deeper exploration of the human psyche and the motivations behind criminal behavior. The protagonist constantly balances between good and evil, with his actions often justified by complex motives that go beyond mere greed. This makes the novel not only thrilling but also an interesting study of character and motivation.

Ewald Vanvugt (1943) is a Dutch writer and journalist, known for his sharp and often satirical perspective on historical and social issues. He has written several books on various subjects, including colonial history and environmental matters. Vanvugt is known for his critical approach and the use of humor and irony in his work. His writing style is characterized by an in-depth analysis of human motives and a keen eye for detail, making his stories both entertaining and insightful.

Dimensions 20 × 12,5 cm