De nieuwe ambtenaar

Claes, Ernest. De nieuwe ambtenaar. Leuven: Boekengilde De Clauwaert, MCMLIII [1953]. 93 pages. Volumes: 1 of 1 volume. [Edition Unknown]. 13,5 cm. x 20,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

7,50

In stock

Product ID: 2717 SKU: SKU-5805 Category:

Nederlands:

De nieuwe ambtenaar door Ernest Claes is een boeiende roman die in 1953 werd gepubliceerd door Boekengilde De Clauwaert in Leuven. Deze uitgave, bestaande uit 93 pagina’s, is verpakt in een zachte kaft en is genaaid gebonden, en verkeert in uitstekende staat.

Het verhaal volgt de belevenissen van een nieuwe ambtenaar die zich probeert aan te passen aan zijn nieuwe werkomgeving. Claes schildert een levendig portret van het dagelijkse leven op kantoor, vol met humor en scherpe observaties. De hoofdpersoon, de nieuwe ambtenaar, wordt geconfronteerd met de bureaucratische rompslomp en de verschillende karakters van zijn collega’s, wat leidt tot tal van komische en soms ontroerende situaties.

Claes’ schrijfstijl is licht en toegankelijk, met een scherp oog voor detail en een diep begrip van menselijke natuur. De roman verkent thema’s zoals aanpassing, de strijd om een plek te vinden binnen een nieuwe omgeving, en de vaak absurde aspecten van bureaucratie. Door middel van zijn humor en zijn scherpzinnige observaties weet Claes de lezer te boeien en te vermaken.

De personages in De nieuwe ambtenaar zijn levendig en goed uitgewerkt, elk met hun eigen eigenaardigheden en verhalen. Claes slaagt erin om de dynamiek van een kantooromgeving op een herkenbare en humoristische manier te verbeelden, waardoor de lezer zich gemakkelijk kan inleven in de situaties en personages.

Ernest Claes, geboren in 1885, was een Vlaamse schrijver bekend om zijn humoristische en vaak satirische kijk op het dagelijkse leven. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande menselijke warmte en een scherp oog voor de komische aspecten van het leven. Naast De nieuwe ambtenaar heeft Claes tal van andere werken geschreven die zijn reputatie als een van de belangrijkste Vlaamse auteurs hebben versterkt. Zijn vermogen om met humor en empathie menselijke ervaringen te verbeelden, maakt zijn werk nog steeds geliefd bij lezers van alle leeftijden.

English:

De nieuwe ambtenaar (The New Civil Servant) by Ernest Claes is an engaging novel published in 1953 by Boekengilde De Clauwaert in Leuven. This edition, consisting of 93 pages, is presented in a softcover binding and is in excellent condition.

The story follows the experiences of a new civil servant trying to adapt to his new work environment. Claes paints a vivid picture of daily office life, full of humor and sharp observations. The protagonist, the new civil servant, faces bureaucratic hurdles and the various personalities of his colleagues, leading to numerous comedic and sometimes touching situations.

Claes’ writing style is light and accessible, with a keen eye for detail and a deep understanding of human nature. The novel explores themes such as adaptation, the struggle to find one’s place in a new environment, and the often absurd aspects of bureaucracy. Through his humor and astute observations, Claes manages to captivate and entertain the reader.

The characters in De nieuwe ambtenaar are lively and well-developed, each with their own quirks and stories. Claes successfully portrays the dynamics of an office environment in a relatable and humorous way, allowing readers to easily empathize with the situations and characters.

Ernest Claes, born in 1885, was a Flemish writer known for his humorous and often satirical take on everyday life. His work is characterized by profound human warmth and a sharp eye for the comedic aspects of life. In addition to De nieuwe ambtenaar, Claes wrote numerous other works that have solidified his reputation as one of the foremost Flemish authors. His ability to depict human experiences with humor and empathy makes his work still beloved by readers of all ages.

Dimensions 20,5 × 13,5 cm