De memoires van koning Herodes

Herzberg, Abel J.. De memoires van koning Herodes. Amsterdam: Em. Querido’, 1986. 286 pages. 1 Volume. Series: Salamander. Third Edition. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9021496399

2,00

In stock

Product ID: 2292 SKU: SKU-3083 Category:

Nederlands:

In “De memoires van koning Herodes” vertelt Abel J. Herzberg in de ik-vorm het levensverhaal van koning Herodes de Grote, die van 37 tot 4 voor Christus over Jeruzalem regeerde. Herodes staat bekend om zijn wrede en heerszuchtige aard; hij liet vele tegenstanders, waaronder zijn eigen vrouw en drie van zijn zonen, ter dood brengen. Hoewel hij door zijn volk werd gehaat vanwege zijn hardheid en omdat hij als vreemdeling het heersende koningshuis van de troon had verdrongen, biedt dit boek een geromantiseerd maar historisch gefundeerd perspectief op zijn leven. Het opmerkelijke aan dit verhaal is dat Herzberg de Kindermoord te Bethlehem als een legende beschouwt en deze daarom niet in zijn verhaal opneemt. Het boek is zeer leesbaar en biedt een interessant inzicht in het leven en de tijd van Herodes.

Abel J. Herzberg (1893-1989) was een Nederlandse jurist, schrijver en Holocaustoverlevende. Herzberg staat bekend om zijn diepgaande en indringende literatuur die vaak historische en morele thema’s verkent. Zijn werk getuigt van zijn scherpzinnige inzicht in de menselijke natuur en de complexe dynamiek van macht en ethiek. Herzberg’s ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben een belangrijke invloed gehad op zijn schrijverschap, wat blijkt uit zijn vele werken die de thema’s van vervolging en overleving behandelen.

English:

In “De memoires van koning Herodes,” Abel J. Herzberg narrates the life story of King Herod the Great, who reigned over Jerusalem from 37 to 4 BC, in the first person. Known for his ruthless and despotic nature, Herod executed many of his opponents, including his wife and three of his sons. Although he was hated by his people for his harshness and for displacing the reigning royal house as a foreigner, this book offers a romanticized yet historically based perspective on his life. Notably, Herzberg considers the Massacre of the Innocents in Bethlehem a legend, and thus it is not included in the story. The book is very readable and provides an intriguing insight into the life and times of Herod.

Abel J. Herzberg (1893-1989) was a Dutch lawyer, writer, and Holocaust survivor. Herzberg is known for his profound and poignant literature, often exploring historical and moral themes. His work reflects his keen insight into human nature and the complex dynamics of power and ethics. Herzberg’s experiences during World War II significantly influenced his writing, evident in his many works addressing themes of persecution and survival.

Weight 300 kg
isbn10

9021496399