De maagdenkooi

Hirsi Ali, Ayaan. De maagdenkooi. Amsterdam / Antwerpen: Augustus, 2004. 78 pages. 1 Volume. Second Edition. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9045702126

2,50

In stock

Product ID: 2503 SKU: SKU-2080 Category:

Nederlands:

Ayaan Hirsi Ali, geboren in 1969 in Somalië, is een Nederlands-Amerikaanse auteur, vrouwenrechtenactiviste en voormalig politicus. Ze staat bekend om haar kritiek op de islam en haar pleidooi voor de rechten en vrijheden van moslimvrouwen. Hirsi Ali groeide op in Somalië, Saoedi-Arabië, Ethiopië en Kenia voordat ze in 1992 naar Nederland vluchtte om te ontsnappen aan een gearrangeerd huwelijk. In Nederland studeerde ze politieke wetenschappen en werd actief in de politiek. Ze heeft verschillende boeken geschreven waarin ze haar ervaringen en opvattingen over de islam en vrouwenrechten deelt.

De maagdenkooi is een verzameling essays en lezingen van Ayaan Hirsi Ali, gepubliceerd in 2004 door Augustus in Amsterdam/Antwerpen. Dit tweede deel bevat 78 pagina’s en is uitgevoerd in een softcover met perfecte binding. Het boek biedt een kritische analyse van de positie van vrouwen binnen de islamitische cultuur en bespreekt de obstakels die zij moeten overwinnen om hun vrijheid te bereiken.

In De maagdenkooi beschrijft Hirsi Ali de dubbele kooi waarin moslimvrouwen gevangen zitten: de binnenste kooi van directe onderdrukking en de grotere kooi van de islamitische cultuur als geheel. Ze richt haar kritiek op de verdedigers van de multiculturele samenleving en noemt het uithuwelijken van moslimmeisjes geïmporteerde liefdeloosheid en gearrangeerde verkrachting. Het boek bevat ook haar ervaringen als tolk voor Somalische vrouwen in blijf-van-mijn-lijfhuizen en asielcentra. Met haar moedige optreden schaart Hirsi Ali zich in de internationale gelederen van vrouwen die de strijd aangaan tegen de onderdrukking door de islam, zoals Chahdortt Djavann, Shirin Ebadi en Shaban Rachmani.

English:

Ayaan Hirsi Ali, born in 1969 in Somalia, is a Dutch-American author, women’s rights activist, and former politician. She is known for her criticism of Islam and her advocacy for the rights and freedoms of Muslim women. Hirsi Ali grew up in Somalia, Saudi Arabia, Ethiopia, and Kenya before fleeing to the Netherlands in 1992 to escape an arranged marriage. In the Netherlands, she studied political science and became active in politics. She has written several books sharing her experiences and views on Islam and women’s rights.

De maagdenkooi (The Caged Virgin) is a collection of essays and lectures by Ayaan Hirsi Ali, published in 2004 by Augustus in Amsterdam/Antwerp. This second edition contains 78 pages and is presented in a softcover with perfect binding. The book offers a critical analysis of the position of women within Islamic culture and discusses the obstacles they must overcome to achieve their freedom.

In De maagdenkooi, Hirsi Ali describes the double cage in which Muslim women are trapped: the inner cage of direct oppression and the larger cage of Islamic culture as a whole. She directs her criticism at the defenders of multiculturalism and calls the forced marriages of Muslim girls imported lovelessness and arranged rape. The book also includes her experiences as a translator for Somali women in women’s shelters and asylum centers. With her courageous stance, Hirsi Ali aligns herself with international figures fighting against oppression by Islam, such as Chahdortt Djavann, Shirin Ebadi, and Shaban Rachmani.

isbn10

9045702126