De legende van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders

Van Boeckxsel, A.. [Peetermans, M., cover artist]. [Illustrated by Devaux, Ch.]. De legende van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders. Brussel: Het Laatste Nieuws, 1943. 271 pages. 1 Volume. [Edition Unknown]. 18 cm. x 24 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

15,00

In stock

Product ID: 3329 SKU: SKU-0525 Category:

Nederlands:

“De legende van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders” is een bewerking van het beroemde verhaal over de figuren Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak, geschreven door A. Van Boeckxsel. Dit boek, geïllustreerd door Ch. Devaux en met een omslag ontworpen door M. Peetermans, werd uitgegeven door Het Laatste Nieuws in Brussel in 1943. Het werk is een rijke vertelling van de avonturen van de legendarische Vlaamse volkshelden Tijl Uilenspiegel en zijn trouwe metgezel Lamme Goedzak, die door Vlaanderen en andere streken trekken.

Tijl, een geestige en dappere nar, reist door Vlaanderen en andere gebieden, waar hij strijdt tegen onrecht en de tirannie van de Spaanse bezetting in de 16e eeuw. Samen beleven ze tal van avonturen en zetten de machthebbers te kijk met hun slimme streken en onverschrokken houding. Het boek is doordrenkt met de geest van verzet en vrijheid, en weerspiegelt de strijd van het Vlaamse volk tegen onderdrukking.

English:

“The Legend of Uilenspiegel and Lamme Goedzak in Flanders and Elsewhere” is an adaptation of the famous story about the characters Tijl Uilenspiegel and Lamme Goedzak, written by A. Van Boeckxsel. This book, illustrated by Ch. Devaux and with a cover designed by M. Peetermans, was published by Het Laatste Nieuws in Brussels in 1943. The work is a rich narrative of the adventures of the legendary Flemish folk heroes Tijl Uilenspiegel and his loyal companion Lamme Goedzak, who travel through Flanders and other regions.

Tijl, a witty and brave jester, travels through Flanders and other areas, fighting against injustice and the tyranny of the Spanish occupation in the 16th century. Together, they experience numerous adventures and expose the authorities with their clever tricks and fearless attitude. The book is imbued with the spirit of resistance and freedom, reflecting the struggle of the Flemish people against oppression.

Dimensions 24 × 18 cm