Charelke Dop / Gerechtelijke dwaling

Claes, Ernest. Charelke Dop / Gerechtelijke dwaling. Een kleurige satire op de oorlogswoekeraar. Antwerpen / Brussel / Gent / Leuven: Standaard-Boekhandel, 1950. Printed by V. Van Dieren, Antwerpen. 159 pages. Volumes: 1 of 1 volume. 8th & 2nd Edition. 15 cm. x 22 cm..
Condition: Good. Dust jacket damaged. Softcover with Dust Jacket. Sewn Softcover. Signatures: With the Authors signature on the half title page.

7,00

In stock

Product ID: 3149 SKU: SKU-7059 Category:

Nederlands:

Charelke Dop / Gerechtelijke dwaling is een roman van Ernest Claes, gepubliceerd in 1950 door Standaard-Boekhandel in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Dit boek, bestaande uit 159 pagina’s, is een combinatie van de achtste en tweede editie en meet 15 cm x 22 cm. Het boek is in goede staat, hoewel de stofomslag beschadigd is. Het heeft een zachte kaft met een genaaide binding en bevat de handtekening van de auteur op de schutbladzijde.

Ernest Claes, geboren op 24 oktober 1885 in Zichem en overleden op 2 september 1968 in Elsene, was een Vlaams schrijver bekend om zijn volkse verhalen en scherpe satire. Claes begon zijn literaire carrière als journalist en maakte later naam met zijn humoristische en vaak maatschappijkritische romans en verhalen. Zijn werken worden gekenmerkt door een warme menselijkheid en een diep begrip voor de gewone mens.

Charelke Dop is een kleurrijke satire op de oorlogswoekeraar, waarin Claes zijn scherpe pen gebruikt om de hypocrisie en het opportunisme van de zwarte markt tijdens de oorlog bloot te leggen. Het verhaal volgt het personage Charelke Dop, een opportunist die misbruik maakt van de omstandigheden tijdens de oorlog om zichzelf te verrijken. Claes beschrijft op levendige wijze de komische en soms tragische avonturen van Charelke, waarbij hij de spot drijft met de hebzucht en de morele corruptie van de tijd.

Gerechtelijke dwaling is een ander belangrijk werk van Claes, waarin hij de thema’s van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid onderzoekt. Het verhaal richt zich op een persoon die ten onrechte wordt beschuldigd en veroordeeld, en de nasleep van deze gerechtelijke dwaling. Claes toont de tragische gevolgen van een falend rechtssysteem en de impact ervan op het leven van een onschuldig individu.

Ernest Claes was een meester in het creëren van levendige personages en het vertellen van verhalen die zowel entertainend als diepzinnig waren. Zijn werk heeft een blijvende invloed gehad op de Vlaamse literatuur en blijft relevant voor moderne lezers. De combinatie van humor, sociale kritiek en medeleven in Charelke Dop / Gerechtelijke dwalingmaakt het een boeiende en betekenisvolle leeservaring.

English:

Charelke Dop / Gerechtelijke dwaling (Charelke Dop / Judicial Error) is a novel by Ernest Claes, published in 1950 by Standaard-Boekhandel in Antwerp, Brussels, Ghent, and Leuven. This book, consisting of 159 pages, is a combination of the eighth and second edition and measures 15 cm x 22 cm. The book is in good condition, although the dust jacket is damaged. It features a softcover with sewn binding and includes the author’s signature on the half title page.

Ernest Claes, born on October 24, 1885, in Zichem and died on September 2, 1968, in Ixelles, was a Flemish writer known for his folk tales and sharp satire. Claes began his literary career as a journalist and later gained fame with his humorous and often socially critical novels and stories. His works are characterized by warm humanity and a deep understanding of ordinary people.

Charelke Dop is a colorful satire on the war profiteer, in which Claes uses his sharp pen to expose the hypocrisy and opportunism of the black market during the war. The story follows the character Charelke Dop, an opportunist who exploits wartime conditions to enrich himself. Claes vividly describes the comedic and sometimes tragic adventures of Charelke, mocking the greed and moral corruption of the time.

Gerechtelijke dwaling (Judicial Error) is another significant work by Claes, exploring themes of justice and injustice. The story focuses on a person who is wrongfully accused and convicted, and the aftermath of this judicial error. Claes portrays the tragic consequences of a failing justice system and its impact on the life of an innocent individual.

Ernest Claes was a master at creating vivid characters and telling stories that were both entertaining and profound. His work has had a lasting impact on Flemish literature and remains relevant to modern readers. The combination of humor, social criticism, and compassion in Charelke Dop / Gerechtelijke dwaling makes it an engaging and meaningful reading experience.

Dimensions 22 × 15 cm