Bederf is de weg van alle vlees

Möring, Marcel. Bederf is de weg van alle vlees. Een verhaal. Amsterdam / Leuven: Meulenhoff / Kritak, 1994. 79 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

6,00

In stock

Product ID: 2526 SKU: SKU-8021 Category:

Nederlands

Bederf is de weg van alle vlees (1994) door Marcel Möring is een korte maar indringende novelle, uitgebracht ter gelegenheid van de jaarwisseling 1994-1995 door Uitgeverij J. M. Meulenhoff te Amsterdam en Kritak te Leuven. Deze unieke editie, met 79 pagina’s, werd speciaal vormgegeven door Zeno en was niet bedoeld voor de reguliere handel. Het boek is een softcover en bevindt zich in uitstekende staat.

De novelle speelt zich af over een periode van drie dagen en nachten, waarin de ik-verteller een reeks vreemde en chaotische gebeurtenissen meemaakt. Hij werkt in een vervallen horecagelegenheid, een omgeving die symbool staat voor de verval en corruptie die het verhaal doordringt. De plot begint met de aankomst van 200 kilo biefstuk van onduidelijke herkomst in het restaurant, een gebeurtenis die de toon zet voor de rest van het verhaal. De verteller beschrijft zijn ervaringen tijdens een uitzinnig feest bij de Roemeense ambassade, waar hij samen met een vriend naartoe gaat om een extra centje bij te verdienen. Ondertussen wordt Rosa, een van de personages, gesignaleerd in een intieme situatie met de slager Tulp in een van de kamers van het restaurant.

Het verhaal onthult, via terugblikken, hoe de ik-figuur in deze chaotische wereld terecht is gekomen. Hij vertelt over zijn tijd op de kunstacademie, een periode waarin hij zich opgesloten voelde en uiteindelijk besloot te ontsnappen naar de smoezelige wereld van het restaurant. De titel van het boek, een uitspraak van de kok in het restaurant, weerspiegelt de kern van het verhaal: de onafwendbare neiging van alles naar verval en bederf. Dit thema wordt pijnlijk duidelijk wanneer de verteller uiteindelijk afrekent met de immense hoeveelheid biefstuk in de diepvriezer, een symbolische daad die zijn afrekening met de corrupte wereld om hem heen markeert.

Marcel Möring (1957-) is een gevierde Nederlandse auteur, bekend om zijn literaire romans en verhalen. Möring debuteerde in 1990 met de roman Mendels erfenis, die hem onmiddellijk in de schijnwerpers zette. Zijn werk wordt gekenmerkt door diepgaande psychologische exploraties, complexe personages en vaak een mix van realisme en surrealisme. Naast Bederf is de weg van alle vlees schreef hij succesvolle romans zoals Het grote verlangen en In Babylon. Möring heeft verschillende literaire prijzen gewonnen, waaronder de Geertjan Lubberhuizenprijs en de Ferdinand Bordewijkprijs, en zijn werk is vertaald in meerdere talen. Zijn schrijfstijl wordt geroemd om de scherpte en gevoeligheid waarmee hij de menselijke conditie weet te vangen.

English

Bederf is de weg van alle vlees (Decay is the Way of All Flesh) (1994) by Marcel Möring is a short but impactful novella, released to commemorate the turn of the year 1994-1995 by Publishers J. M. Meulenhoff in Amsterdam and Kritak in Leuven. This unique edition, with 79 pages, was specially designed by Zeno and was not intended for general sale. The book is a softcover and is in excellent condition.

The novella spans three days and nights, during which the narrator experiences a series of strange and chaotic events. He works in a seedy restaurant, an environment that symbolizes the decay and corruption permeating the story. The plot begins with the arrival of 200 kilograms of steak of dubious origin at the restaurant, setting the tone for the rest of the narrative. The narrator recounts his experiences at a wild party at the Romanian embassy, where he goes with a friend to earn some extra money. Meanwhile, Rosa, one of the characters, is spotted in an intimate situation with the butcher Tulp in one of the rooms of the restaurant.

Through flashbacks, the story reveals how the narrator ended up in this chaotic world. He talks about his time at the art academy, a period when he felt trapped and eventually decided to escape to the grimy world of the restaurant. The title of the book, a quote from the cook at the restaurant, reflects the core theme of the story: the inevitable tendency of everything towards decay and corruption. This theme becomes painfully clear when the narrator eventually deals with the immense quantity of steak in the freezer, a symbolic act that marks his reckoning with the corrupt world around him.

Marcel Möring (1957-) is a celebrated Dutch author known for his literary novels and stories. Möring debuted in 1990 with the novel Mendels erfenis (Mendel’s Inheritance), which immediately put him in the spotlight. His work is characterized by deep psychological explorations, complex characters, and often a mix of realism and surrealism. In addition to Bederf is de weg van alle vlees, he wrote successful novels such as Het grote verlangen (The Great Desire) and In Babylon. Möring has won several literary awards, including the Geertjan Lubberhuizen Prize and the Ferdinand Bordewijk Prize, and his work has been translated into multiple languages. His writing style is praised for its sharpness and sensitivity in capturing the human condition.

Dimensions 17 × 12 cm