Asbestemming

Van Der Heijden, A.F.Th.. Asbestemming. Een requiem. Amsterdam: Querido, 1994. 309 pages. 1 Volume. Second Edition. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine. note from previous owner on half title .

isbn10: 9021465981

1,50

In stock

Product ID: 2273 SKU: SKU-2971 Category:

Nederlands:

Asbestemming. Een requiem van A.F.Th. van der Heijden is het derde requiem-in-proza van de auteur, na De sandwich(1986) en Weerborstels (1992). Dit boek is gewijd aan de nagedachtenis van zijn vader, die op 15 juni 1993 overleed. De titel verwijst naar een formulier waarop nabestaanden moeten aangeven wat er met de as van de overledene moet gebeuren, zoals verstrooiing boven de Noordzee of bijzetting in een urnengalerij. Van der Heijden lijkt met dit poëtische en ontluisterende verslag van zijn vaders leven en dood een bijzondere bestemming aan zijn vaders as te willen geven. Het boek is te vergelijken met een muzikaal requiem, waarbij gevoelens van verdriet, aanvaarding, woede, gelatenheid, onbegrip, vertroosting en opstandigheid elkaar afwisselen in een contrastrijk geheel. Een citaat uit het motto, ontleend aan Richard Holmes, illustreert de complexe relatie tussen vader en zoon: “De zoon, hoe grof hij ook was, wilde zijn vader niet slaan, maar gaf de heer die aan de andere kant van hem zat, een klap en zei: ‘Sla hem de tafel rond, dan komt hij aanstonds bij mijn vader aan.'” In Asbestemming wordt deze symbolische klap tussen de vele stadia van reflectie en eerbied herhaald en geanalyseerd, wat uiteindelijk leidt tot een onthullende en apotheotische conclusie.

A.F.Th. van der Heijden (1951) is een Nederlandse schrijver, bekend om zijn omvangrijke en diepgaande romans. Zijn werk is vaak autobiografisch en kenmerkt zich door een scherpe observatie van menselijke relaties en emoties. Hij won meerdere prestigieuze literaire prijzen, waaronder de P.C. Hooftprijs en de Constantijn Huygensprijs.

English:

Asbestemming. Een requiem (Final Destination: A Requiem) by A.F.Th. van der Heijden is the author’s third prose requiem, following De sandwich (The Sandwich, 1986) and Weerborstels (Boekenweek gift 1992). This book is dedicated to the memory of his father, who passed away on June 15, 1993. The title refers to a form where relatives must indicate what should be done with the ashes of the deceased, such as scattering over the North Sea or placing in a columbarium. With this poetic and unflinching account of his father’s life and death, van der Heijden seems to aim to give his father’s ashes a special destination. The book can be compared to a musical requiem, where feelings of grief, acceptance, anger, resignation, misunderstanding, consolation, and rebellion alternate in a contrasting composition. A quote from the motto, taken from Richard Holmes, illustrates the complex relationship between father and son: “The son, however rough he was, did not want to hit his father, but gave the man sitting next to him a blow and said, ‘Pass it around the table, it will soon reach my father.'” In Asbestemming, this symbolic blow is repeated and analyzed through various stages of reflection and reverence, ultimately leading to a revealing and apotheotic conclusion.

A.F.Th. van der Heijden (1951) is a Dutch author known for his extensive and profound novels. His work is often autobiographical, characterized by keen observations of human relationships and emotions. He has won several prestigious literary awards, including the P.C. Hooft Prize and the Constantijn Huygens Prize.

isbn10

9021465981