Amazone met het blauwe voorhoofd

Van Paemel, Monika. Amazone met het blauwe voorhoofd. ‘s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1979. 118 pages. 1 Volume. Third Edition. 13 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9023654501

8,00

In stock

Product ID: 2689 SKU: SKU-2084 Category:

Nederlands:

Monika van Paemel (1945) is een Vlaamse schrijfster bekend om haar diepgaande en complexe verkenningen van identiteit, relaties en maatschappelijke thema’s. Haar werk is vaak autobiografisch en bevat sterke vrouwelijke personages die persoonlijke en sociale conflicten aangaan.

Amazone met het blauwe voorhoofd is een roman waarin de ik-figuur, in een reeks van beelden en gevoelens, heen en weer wordt geslingerd tussen haar onblusbare drang naar vrijheid en de weemoed van de herinnering aan landelijke jeugdjaren. Het verhaal wordt verteld door een opeenvolging van scènes waarin het kind, het meisje en de vrouw afwisselend naar voren komen. Dit liefdesverhaal, waarin de mannen nauwelijks gestalte krijgen, roept door hun afwezigheid een verlangen en de bitterheid van onvervulbare liefde op. Van Paemel schrijft in talloze zinnen die vaak als aforismen uit het geheel gelicht kunnen worden.

Deze roman biedt een diepgaande en rijke leeservaring voor degenen die bereid zijn met grote aandacht te lezen en zich onder te dompelen in de emotionele en poëtische wereld van de auteur.

English:

Monika van Paemel (born 1945) is a Flemish writer known for her in-depth and complex explorations of identity, relationships, and societal themes. Her work is often autobiographical, featuring strong female characters grappling with personal and social conflicts.

Amazone met het blauwe voorhoofd (Amazon with the Blue Forehead) is a novel where the narrator, through a series of images and feelings, is torn between an insatiable desire for freedom and the melancholy of memories of rural childhood years. The story is told through a succession of scenes where the child, the girl, and the woman alternately emerge. This love story, where men barely take shape, evokes longing and the bitterness of unfulfilled love through their absence. Van Paemel writes in numerous sentences that can often be lifted as aphorisms from the whole.

This novel provides a deep and rich reading experience for those willing to read with great attention and immerse themselves in the emotional and poetic world of the author.

Dimensions 20 × 13 cm
isbn10

9023654501