Een voorval

Heller, Joseph. [Translated by Golüke, Guido]. Een voorval. Baarn: Anthos, 1991. 549 pages. Volumes: 1 volume. Third Edition. 12,7 cm. x 20,1 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

10,00

In stock

Product ID: 6491 SKU: SKU-2699 Category:

Nederlands

Joseph Heller’s Een voorval vertelt het verhaal van Bob Slocum, een veelbelovende en welvarende manager die aan de buitenkant alles lijkt te hebben: een goede baan, een gezin, en tal van vriendinnen. Achter deze façade schuilt echter een man die wordt verscheurd door twijfels, angsten en frustraties. Zijn basale analyse van de maatschappij is dat iedereen bang is voor de ander. Deze angsten en twijfels worden nog meer naar de oppervlakte gebracht wanneer Slocum binnen zijn bedrijf een promotie wordt aangeboden ten koste van een collega die hij, bij uitzondering, niet haat.

De roman volgt Slocum terwijl hij worstelt met zijn hang-ups, twijfels en morele dilemma’s. Uiteindelijk accepteert hij de promotie en reageert agressief op zijn tegenstanders. Het boek biedt een diepgravende en zeer herkenbare zelfanalyse van Slocum, maar mist de humor en scherpte van Heller’s debuut, Catch-22. De herhalingen in Slocums relaas maken het boek soms minder leesbaar, maar de scherpe observaties van menselijke zwakheden en de meedogenloze blik op de bedrijfswereld blijven krachtig.

Joseph Heller (1923-1999) was een Amerikaanse schrijver, vooral bekend van zijn debuutroman Catch-22. Heller werd geboren in Brooklyn, New York, en diende als bombardier in de Tweede Wereldoorlog. Deze ervaringen inspireerden hem tot het schrijven van Catch-22, een satirische roman over de absurditeiten van oorlog en bureaucratie, die nu als een klassieker wordt beschouwd. Na het succes van Catch-22 schreef Heller verschillende andere romans, waaronder Something Happened (in het Nederlands vertaald als Een voorval), Good as Gold, God Knows, Picture This, en Closing Time, een vervolg op Catch-22. Heller’s werk wordt gekenmerkt door zijn scherpe humor, kritische blik op de maatschappij, en diepgaande psychologische inzichten.

English

Joseph Heller’s Something Happened tells the story of Bob Slocum, a promising and prosperous manager who seems to have it all: a good job, a family, and numerous girlfriends. However, beneath this facade lies a man torn by doubts, fears, and frustrations. His basic analysis of society is that everyone is afraid of everyone else. These fears and doubts are brought to the forefront when Slocum is offered a promotion at his company at the expense of a colleague he, unusually, does not hate.

The novel follows Slocum as he grapples with his hang-ups, doubts, and moral dilemmas. Ultimately, he accepts the promotion and lashes out at his opponents. The book offers a deep and highly relatable self-analysis of Slocum but lacks the humor and sharpness of Heller’s debut, Catch-22. The repetitive nature of Slocum’s narrative makes the book less readable at times, but the sharp observations of human weaknesses and the ruthless view of the corporate world remain powerful.

Joseph Heller (1923-1999) was an American writer, best known for his debut novel Catch-22. Born in Brooklyn, New York, Heller served as a bombardier in World War II. These experiences inspired him to write Catch-22, a satirical novel about the absurdities of war and bureaucracy, which is now considered a classic. After the success of Catch-22, Heller wrote several other novels, including Something Happened, Good as Gold, God Knows, Picture This, and Closing Time, a sequel to Catch-22. Heller’s work is characterized by its sharp humor, critical view of society, and deep psychological insights.

Dimensions 20,1 × 12,7 cm