Kijken naar jou uit duizend ogen

[?]. [Illustrated by Dendooven, Gerda]. Kijken naar jou uit duizend ogen. Antieke liefdespoëzie. Leuven: Davidsfonds, 2009. 134 pages. 1 Volume. [First Edition]. 19 cm. x 25,5 cm. Softcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Mint.

isbn13: 9789063065935

5,00

In stock

Product ID: 7575 SKU: SKU-0777 Category:

Nederlands:

Afrodite en Eros, Venus en Amor: de liefde heeft vele gezichten. Het is ‘de mooiste van alle onsterfelijke goden’ volgens Hesiodos, ‘de wrede moeder van zoete lust’ voor Horatius en een ‘bitterzoet en onweerstaanbaar sluipdier’ bij Sapfo. In de klassieke teksten van de Grieken en Romeinen wordt liefde zelden geassocieerd met rozengeur en maneschijn. Waar liefde is, is haat, bloed en dood, wellust en genot.

Dompel je onder in de antieke liefdespoëzie. Laat je meevoeren door het liefdesleven van goden en helden en ontdek een rijkdom aan taal en beelden in klassieke liefdesteksten. Van Homeros tot Vergilius, van Euripides tot Ovidius. Voor de antieke dichters was de liefde een onuitputtelijke bron van inspiratie. Hun onsterfelijke poëzie geeft ons inzicht in de wereld van liefde en erotiek zoals die door Grieken en Romeinen beleefd werd. De lyrische dichters bezingen hun vurige liefde als een zalige ervaring, maar ook als een kwelling. Er zijn onder andere lofliederen gericht aan Eros en de “hoogverheven Fallus,” scheldtirades, raadgevingen om de beminde te veroveren of te dumpen, en een huwelijkszang voor een keizer.

In “Kijken naar jou uit duizend ogen” geeft Patrick Lateur een volledig beeld van de klassieke liefdespoëzie. Een unieke bloemlezing met uiteenlopende fragmenten uit verschillende genres en een indrukwekkende lijst van klassieke schrijvers en filosofen. De verzamelde werken bevatten poëzie van onder andere Homeros, Sapfo, Euripides, Vergilius en Ovidius. Fragmenten over geliefden zoals Orpheus en Eurydice geven interessante illustraties van het liefdesleven van goden en helden. Onderaan de teksten vinden we de auteur, het boek waaruit de tekst komt en de vertaler. Dat alles werd geïllustreerd met twintig paginagrote tekeningen van illustrator Gerda Dendooven.

English:

Aphrodite and Eros, Venus and Amor: love has many faces. According to Hesiod, it is ‘the most beautiful of all immortal gods’; for Horace, it is ‘the cruel mother of sweet desire,’ and for Sappho, a ‘bittersweet and irresistible sneak.’ In the classical texts of the Greeks and Romans, love is rarely associated with roses and moonlight. Where there is love, there is hate, blood and death, lust and pleasure.

Immerse yourself in ancient love poetry. Be carried away by the love lives of gods and heroes and discover a wealth of language and imagery in classical love texts. From Homer to Virgil, from Euripides to Ovid. For the ancient poets, love was an inexhaustible source of inspiration. Their immortal poetry gives us insight into the world of love and eroticism as experienced by the Greeks and Romans. The lyrical poets sing their passionate love as a blissful experience, but also as a torment. There are, among others, hymns addressed to Eros and the “exalted Phallus,” invectives, advice to win or dump the beloved, and a wedding song for an emperor.

In “Kijken naar jou uit duizend ogen” (Looking at You from a Thousand Eyes), Patrick Lateur provides a comprehensive picture of classical love poetry. This unique anthology includes various fragments from different genres and an impressive list of classical writers and philosophers. The collected works feature poetry from, among others, Homer, Sappho, Euripides, Virgil, and Ovid. Fragments about lovers such as Orpheus and Eurydice provide fascinating illustrations of the love lives of gods and heroes. Below the texts, we find the author, the book from which the text comes, and the translator. All of this is illustrated with twenty full-page drawings by illustrator Gerda Dendooven.

Dimensions 25,5 × 19 cm
isbn13

9789063065935