De donkere lier

Hoornik, Ed. – Braasem, W. A.. De donkere lier. Godheid en schepping / Mens en dier / Liefde en rouw / In de poëzie der primitieve volkeren. Amsterdam: J. M Meulenhoff, 1957. Printed by A. Sijthoff, Den Haag. 67 pages. 1 Volume. [First Edition]. 16,8 cm. x 24 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

7,00

In stock

Product ID: 3829 SKU: SKU-0027 Category:

Nederlands:

“De donkere lier. Godheid en schepping / Mens en dier / Liefde en rouw / In de poëzie der primitieve volkeren” is een bijzondere poëziebundel vertaald door W. A. Braasem en Ed. Hoornik, uitgegeven door J. M. Meulenhoff in Amsterdam in 1957 en gedrukt door A. Sijthoff in Den Haag. Deze eerste editie omvat 67 pagina’s en meet 16,8 cm x 24 cm. Het boek is uitgevoerd als een softcover met perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

Deze bundel bevat vertalingen van poëzie afkomstig van primitieve volkeren, een rijke verzameling van teksten die de thema’s godheid en schepping, mens en dier, liefde en rouw behandelen. De zorgvuldig geselecteerde en vertaalde gedichten bieden een uniek inzicht in de spirituele en emotionele wereld van deze culturen. De gedichten in deze collectie zijn afkomstig uit verschillende delen van de wereld, waaronder Afrika, Oceanië, en de inheemse culturen van Amerika.

Ed. Hoornik (1910-1970) was een vooraanstaand Nederlands dichter en schrijver, bekend om zijn werk dat vaak existentiële en menselijke thema’s verkent. W. A. Braasem (1911-1980) was een gerenommeerd literair criticus en vertaler, die zich inzette voor het vertalen en toegankelijk maken van internationale literatuur voor een Nederlands publiek.

De bundel is thematisch georganiseerd en de gedichten weerspiegelen een diepe verbinding met de natuur, de mystiek van het leven en de dood, en de universele ervaringen van liefde en verlies. De vertalingen behouden de eenvoud en kracht van de oorspronkelijke teksten, waardoor lezers een authentieke ervaring krijgen van de poëzie van deze volkeren.

English:

“De donkere lier. Godheid en schepping / Mens en dier / Liefde en rouw / In de poëzie der primitieve volkeren” (The Dark Lyre. Divinity and Creation / Man and Animal / Love and Mourning / In the Poetry of Primitive Peoples) is a unique poetry collection translated by W. A. Braasem and Ed. Hoornik, published by J. M. Meulenhoff in Amsterdam in 1957 and printed by A. Sijthoff in The Hague. This first edition comprises 67 pages and measures 16.8 cm x 24 cm. The book is presented as a softcover with perfect binding and is in excellent condition.

This collection features translations of poetry from primitive peoples, a rich assortment of texts exploring the themes of divinity and creation, man and animal, love and mourning. The carefully selected and translated poems provide a unique insight into the spiritual and emotional worlds of these cultures. The poems in this collection come from various parts of the world, including Africa, Oceania, and the indigenous cultures of the Americas.

Ed. Hoornik (1910-1970) was a prominent Dutch poet and writer, known for his work that often explores existential and human themes. W. A. Braasem (1911-1980) was a renowned literary critic and translator, dedicated to translating and making international literature accessible to a Dutch audience.

The collection is thematically organized, and the poems reflect a deep connection to nature, the mysticism of life and death, and the universal experiences of love and loss. The translations retain the simplicity and power of the original texts, providing readers with an authentic experience of the poetry from these cultures.

Dimensions 24 × 16,8 cm