Verzet-verzen

Fedder, Henk. [Illustrated by van Looy, Rein]. Verzet-verzen. bedreigd / beoorloogd / bezet / bevrijd. Naarden: A. Rutgers, 1946. 156 pages. 1 Volume. [First Edition]. 13,5 cm. x 20 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Fine.

4,50

In stock

Product ID: 4114 SKU: SKU-0863 Category:

Nederlands:

Verzet-verzen: bedreigd / beoorloogd / bezet / bevrijd door Henk Fedder, geïllustreerd door Rein van Looy, is een bundel van 156 pagina’s, uitgegeven door A. Rutgers in Naarden in 1946. Deze eerste editie, met een formaat van 13,5 cm bij 20 cm, is in uitstekende staat met een harde kaft.

Henk Fedder was aanvankelijk kassier en later algemeen procuratiehouder bij de Rotterdamse Bankvereniging rond 1952. Hij werkte samen met Johan Blaaser aan twee toneelstukken en was bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen. In 1966 bekritiseerde hij in De Telegraaf het pas opgerichte Fonds voor de Letteren vanwege de in zijn ogen oneerlijke verdeling van overheidsgeld aan auteurs. Zijn bekendste gedicht is het verzetsgedicht ‘Joodsch kind’.

“Verzet-verzen” is een poëziebundel die de verschillende fases van de Tweede Wereldoorlog in Nederland beschrijft: bedreiging, oorlog, bezetting, en bevrijding. De gedichten in deze bundel bieden een krachtige en emotionele reflectie op de ervaring van oorlog en verzet, en belichten de veerkracht en moed van degenen die tegen de onderdrukking opstonden. De illustraties van Rein van Looy versterken de impact van Fedder’s woorden, door visuele context en emotie aan de poëzie toe te voegen.

Fedder’s gedichten getuigen van diepe persoonlijke en collectieve ervaringen van de oorlogsjaren, waarbij hij thema’s zoals angst, verlies, hoop en vrijheid onderzoekt. De bundel is een waardevol literair document dat inzicht biedt in de Nederlandse verzetsliteratuur en de culturele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

English:

Resistance Verses: threatened / at war / occupied / liberated by Henk Fedder, illustrated by Rein van Looy, is a collection of 156 pages, published by A. Rutgers in Naarden in 1946. This first edition, measuring 13.5 cm by 20 cm, is in excellent condition with a hardcover.

Henk Fedder initially worked as a cashier and later as general proxy holder at the Rotterdam Bank Association around 1952. He collaborated with Johan Blaaser on two plays and served as a board member of the Association of Authors. In 1966, he criticized the newly established Literature Fund in De Telegraaf for what he perceived as the unfair distribution of government funds to authors. His most famous poem is the resistance poem “Jewish Child.”

Resistance Verses is a poetry collection that describes the different phases of World War II in the Netherlands: threat, war, occupation, and liberation. The poems in this collection offer a powerful and emotional reflection on the experience of war and resistance, highlighting the resilience and courage of those who stood against oppression. Rein van Looy’s illustrations enhance the impact of Fedder’s words by adding visual context and emotion to the poetry.

Fedder’s poems testify to deep personal and collective experiences of the war years, exploring themes such as fear, loss, hope, and freedom. The collection is a valuable literary document that provides insight into Dutch resistance literature and the cultural history of World War II.

Dimensions 20 × 13,5 cm