Prelude

Van Ingedal, Dirk. Prelude. Antwerpen: De Brug, 1960. 12 pages. 1 Volume. [First Edition]. 13,7 cm. x 21,7 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

9,00

In stock

Product ID: 6575 SKU: SKU-0263 Category:

Nederlands:

De dichtbundel “Prelude” van Dirk Van Ingedal, uitgegeven door De Brug in 1960, bestaat uit 12 pagina’s en is een eerste editie. Deze uitgave is uitgevoerd in zachte kaft en genaaid gebonden.

Dirk Van Ingedal, een Vlaamse dichter, presenteert in “Prelude” een verzameling gedichten die een introductie vormen tot zijn poëtische oeuvre. De bundel verkent thema’s zoals de natuur, menselijke emoties en existentiële vragen. Met een minimalistische en verfijnde stijl weet Van Ingedal diepgaande gevoelens en reflecties op te roepen. De gedichten zijn kort maar krachtig, en ze nodigen de lezer uit om stil te staan bij de kleine, vaak over het hoofd geziene momenten van het dagelijks leven. Deze eerste editie biedt een prachtige kennismaking met het werk van Van Ingedal en is een waardevolle toevoeging aan de Vlaamse poëzie.

English:

The poetry collection “Prelude” by Dirk Van Ingedal, published by De Brug in 1960, consists of 12 pages and is a first edition. This edition is presented in a softcover format with saddle stitching.

Dirk Van Ingedal, a Flemish poet, offers in “Prelude” a collection of poems that serve as an introduction to his poetic oeuvre. The collection explores themes such as nature, human emotions, and existential questions. With a minimalist and refined style, Van Ingedal evokes profound feelings and reflections. The poems are short but powerful, inviting the reader to pause and consider the small, often overlooked moments of everyday life. This first edition provides a beautiful introduction to Van Ingedal’s work and is a valuable addition to Flemish poetry.

Dimensions 21,7 × 13,7 cm