Ondergronds

Kotte, Wouter. [Illustrated by Rubin, Harold]. Ondergronds. Hilversum: De Schutting Pers, 1979. 28 pages. 1 Volume. [First Edition]. 14 cm. x 20,5 cm. Softcover. Sewn binding. Signatures: Signature and dedication by the author. Condition: Fine.

isbn10: 9062975070

17,50

In stock

Product ID: 6603 SKU: SKU-0366 Category:

Nederlands:

Wouter Kotte (Arnhem, 30 december 1933 – Düsseldorf, 8 december 1998) was een Nederlands dichter en museumdirecteur. Hij verwierf bekendheid als publicist en als directeur van het Museum Hedendaagse Kunst-Utrecht in Utrecht.

Ondergronds is een poëziebundel die de dualiteit tussen denken en uitbeelden onderzoekt, een terugkerend thema in Kotte’s werk. Zijn gedichten zijn vaak introspectief en verkennen de grenzen van de menselijke ervaring en perceptie. Deze eerste editie werd uitgegeven door De Schutting Pers in Hilversum in 1979 en bevat illustraties van Harold Rubin, die de sfeer en thematiek van Kotte’s gedichten visueel versterken.

Kotte’s vroege poëzie, waaronder deze bundel, werd gepubliceerd in Arnhem en weerspiegelt zijn interesse in zowel taal als beeld. Zijn werk omvat vaak beeldende collages en gemengde techniek op papier, wat zijn poëzie een multidimensionaal karakter geeft. Na zijn pensionering verhuisde Kotte naar Düsseldorf, waar hij zich volledig op zijn poëzie concentreerde, vanaf toen in het Duits.

English:

Wouter Kotte (Arnhem, December 30, 1933 – Düsseldorf, December 8, 1998) was a Dutch poet and museum director. He gained recognition as a publicist and as the director of the Museum of Contemporary Art Utrecht in Utrecht.

Ondergronds (Underground) is a poetry collection that explores the duality between thought and imagery, a recurring theme in Kotte’s work. His poems are often introspective and explore the boundaries of human experience and perception. This first edition was published by De Schutting Pers in Hilversum in 1979 and features illustrations by Harold Rubin, which visually enhance the atmosphere and themes of Kotte’s poems.

Kotte’s early poetry, including this collection, was published in Arnhem and reflects his interest in both language and imagery. His work often includes visual collages and mixed media on paper, giving his poetry a multidimensional character. After his retirement, Kotte moved to Düsseldorf, where he fully focused on his poetry, thereafter writing in German.

Dimensions 20,5 × 14 cm
isbn10

9062975070